15 december 2020

CDA-UH: 'Hulp voor gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire'

CDA-UH: ‘Hulp voor gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire in de gemeente Utrechtse Heuvelrug’

In de raadsvergadering van afgelopen maandag 14 december heeft Marina Roelofsen namens de CDA-fractie gevraagd om hulp voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Het is bekend dat de afgelopen jaren veel ouders ernstig in de financiële problemen zijn gekomen door fouten bij het uitbetalen en terugvorderen van kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst. Ouders werden onterecht beschuldigd van fraude terwijl ze recht hadden op de toeslag. Toeslagen werden stopgezet en ouders moesten de toeslagen terugbetalen.

Het is belangrijk dat gedupeerde ouders op korte termijn bereikt worden en dat er een oplossing wordt gevonden voor problemen die bij deze ouders zijn ontstaan. De Belastingdienst compenseert de gedupeerde ouders, maar dat is niet altijd genoeg. Er zijn soms schulden, psychische klachten, mensen zijn hun huis of hun baan kwijtgeraakt of mensen zijn ziek geworden.

VNG
Gemeenten kunnen brede hulp bieden omdat zij dichtbij inwoners staan, maar vanwege privacywetgeving is het niet mogelijk om aan namen en adressen te komen. Door de Belastingdienst en de VNG is daarom een akkoord gesloten om ondersteuning te bieden.
Gemeenten kunnen bij de VNG terecht voor vragen en hulp bij de uitvoering van hulpmaatregelen.  

Als CDA willen we weten hoeveel huishoudens er in onze gemeente in de problemen zijn gekomen door de kinderopvangtoeslag en wat de gemeente doet om deze ouders te bereiken en te helpen. We willen dat de gemeente zich inzet om de gevolgen te beperken en het vertrouwen in de overheid waar mogelijk te herstellen.

Het is belangrijk dat het college op korte termijn zorgt voor duidelijkheid over de plek waar gedupeerden aan kunnen kloppen, zoals in een aantal andere gemeenten al geregeld is. Het college heeft toegezegd dat er op de sociale media en in de krant een oproep komt waarin staat waar gedupeerden terechtkunnen. Hier zijn wij tevreden mee. We blijven dit volgen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie - Marina Roelofsen   06 40048011

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.