31 mei 2021

CDA-UH: In 4 fasen naar Masterplan voor Maarn en Maarsbergen (2022)

Met de Routekaart naar het ‘Masterplan’

Veel voorzieningen in de dorpen Maarn en Maarsbergen zullen tegelijkertijd opnieuw worden ingericht. Om optimale participatie en betrokkenheid in het dorp te creëren is besloten tot een co-creatieproces. Dit is een manier van samenwerken waarbij alle deelnemers invloed hebben op het uiteindelijke resultaat, het Masterplan. De co-creatie heeft de naam: ‘Doe Maarn Mee’ gekregen. 

Om de co-creatie in Maarn en Maarsbergen tot een succes te maken is er een routekaart gemaakt, samen met inwoners, belangenorganisaties en de gemeente. Hierin is uitgewerkt op welke manier de co-creatie wordt ingericht en welke mensen er op welke manier bij betrokken zullen worden. De onafhankelijk procesbegeleider Sanne Botterweg van Urban Sync is met zoveel mogelijk betrokkenen in gesprek geweest om deze routekaart inhoud te geven.

In de routekaart staan de stappen beschreven die genomen zullen worden om het uitgewerkte Masterplan te realiseren, met daarbij de planning. Het doel is om gezamenlijk invulling te geven aan de maatschappelijke voorzieningen voor Maarn en Maarsbergen voor de komende 20-30 jaar. In het Masterplan worden de voorzieningen voor onder andere sport, scholen, kinderopvang en bibliotheek uitgewerkt in combinatie met duurzame woningbouw. We streven als CDA-UH samen met de inwoners naar vitale en groene dorpen. Het is een ingewikkelde opgave door de hoge ambities, de grote hoeveelheid aan onderwerpen en betrokken partijen.

De routekaart is onderverdeeld in vier fasen:

Fase:

 

 

Planning:

A

Naar gedeelde ambitie: Breed opgezet, zoveel mogelijk mensen activeren en informeren.

Startbijeenkomst en themaweek

mei-juni 2021

B

Naar mogelijke plannen: Is specifieker en gaat over de 5 hoofdthema’s die in themagroepen worden uitgewerkt. Zie de kolom hiernaast. Inzet van betrokkenen op basis van gelijkwaardigheid is essentieel.

1.Groen - bepalend voor de identiteit van het dorp

2.Sport - behouden en versterken

3.Cultuur - dorps en lokaal georganiseerd

4.Wonen - voor meerdere doelgroepen

5.Scholen/kinderopvang - nieuwe huisvesting

augustus-september 2021

C

Richting een concreet voorstel: Vraagt veel inzet en denkkracht van de deelnemers. In deze fase is mogelijk ondersteuning van  professionals nodig.

Komen tot een uitgewerkt scenario, een doorgerekend Masterplan wat klaar is voor markt-consultatie. Besluitvorming in de gemeenteraad en presentatie aan de gemeenschap.

oktober 2021-februari 2022

D

Naar zichtbaar resultaat: De markt is aan zet om het Masterplan verder uit te werken en uit te voeren.

 

maart 2022-2023

De procesbegeleider gaat aan de slag om alle stakeholders en verenigingen in Maarn en Maarsbergen nauw te betrekken bij elke stap. Alleen met brede betrokkenheid en gerichte inzet kan de co-creatie slagen. De gemeenschap zal regelmatig geïnformeerd worden over de resultaten. Begin volgend jaar wordt de uitkomst, het Masterplan, verwacht.

Meer informatie is te vinden op doemaarnmee.nl, waar u ook met uw ideeën terechtkunt. Dus als u zelf ideeën heeft, laat het weten!

Marina Roelofsen
CDA Utrechtse Heuvelrug
06-40048011
of email: marinaroelofsen.cda@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.