05 januari 2021

CDA-UH:Schriftelijke vragen “Project LED verlichting op de sportvelden”

Schriftelijke vragen over RIB “Project LED verlichting op de sportvelden” (1 dec 2020).

Geacht college,

U heeft ervoor gekozen de lichtmasten over te dragen aan de sportclubs/beheerstichtingen omdat het financieel voordeliger als de clubs verantwoordelijk zijn voor de vervanging en onderhoud van de lichtmasten. De clubs krijgen lagere energiekosten en kunnen o.a. gebruik maken van de BOSA subsidie van de rijksoverheid en bij de gemeente leidt het tot kostenbesparingen. Wij begrijpen dat de BOSA subsidie circa 20% is van de investeringskosten, de gemeente betaald 60% van de investering en de overige 20% betaalt de club zelf. Waarbij de BOSA subsidie overigens alleen wordt uitgekeerd als de totale investering meer dan 25.000 euro bedraagt.

In de sportnota van 2008 en de sportaccommodatienota van 2018 wordt uitdrukkelijk de nadruk gelegd op zelfwerkzaamheid van de sportclubs (‘de ondernemende sportclub’). Zo zijn de buitensportclubs nu – tot ieders tevredenheid – eigenaar van en volledig verantwoordelijk voor de clubgebouwen.

Met dit LED project gaan dus de lichtmasten (gelijk de clubgebouwen) ook in eigendom en verantwoordelijkheid over naar de clubs.

Concreet hebben wij de volgende vragen:

1) In hoeverre is zelfwerkzaamheid mogelijk bij de werkzaamheden? Bijvoorbeeld clubleden die de oude masten verwijderen en afvoeren, of de oude bekabeling verwijderen. Of een nieuwe schakelkast aanleggen. Maar dit kan bijvoorbeeld ook een sponsor zijn die (gratis) een gedeelte van de werkzaamheden op zich neemt.

2) Waarom is er niet gekozen om een vast bedrag (i.p.v. 60%) per lichtmast te vergoeden? Zoals dat met de kleedruimten van de clubgebouwen is gebeurd. Dit zet clubs juist aan tot zelfwerkzaamheid (zie clubgebouwen). Administratief is het voor de gemeente ook een stuk efficiënter.

3) In hoeverre is het minimale drempelbedrag van 25.000 euro om de BOSA subsidie te verkrijgen een belemmering om de LED lichtmasten te realiseren? Is het bijvoorbeeld mogelijk andere (duurzame) investeringen erbij te betrekken? Bijvoorbeeld zonnepanelen?

Met vriendelijke groet,

Peter Kranenburg
Fractievoorzitter CDA Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.