09 november 2021

Chantal Broekhuis: 'Wat betekent de Begroting UH nu eigenlijk voor kinderen en jongeren in onze gemeente?'

Vannacht heeft de gemeenteraad Gemeente Utrechtse Heuvelrug de begroting vastgesteld voor 2022-2025. Wat betekent dit nu eigenlijk voor de kinderen en jongeren in onze gemeente?

Zorg voor iedereen op de UH
Baby’s, peuters en kleuters bieden we een Kansrijke start. We werken daarvoor samen met de consultatiebureaus van de GGD. Kinderen en jongeren krijgen de zorg die ze nodig hebben. Zo veel mogelijk in, of in de nabijheid, van hun eigen omgeving. Met een stevig netwerk om hen heen. De praktijkondersteuners bij de huisartsen, de jeugdzorgconsulenten en jongerenwerkers van het Dorpsteam ondersteunen hen daarbij. We ondersteunen gezinnen met een smalle beurs. Ook bieden we steun aan jonge Mantelzorgers. Zodat deze kinderen ook kind kunnen zijn.
We zien graag dat al onze scholen Gezonde scholen zijn. Daarom ondersteunen we de scholen bij de omvorming daar naar toe samen met de GGD en onze JOGG-regisseur. Voor gezonde kinderen en jongeren.

Goed Onderwijs op de UH
We waarborgen in samenwerking met de GGD kwalitatief goede kinderopvang in onze gemeente.
Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis boeken lezen bij de bibliotheek. Kinderen met taalproblemen bieden we vroeg voorschoolse opvang samen met de kinderopvang en de bibliotheek. Ook de kinderen die worden opgevangen in de asielzoekerscentra in onze gemeente en de nabije omgeving. Ouders bieden we waar nodig ook taalonderwijs.
Samen met scholen en inzet van leerplicht zorgen we voor passend onderwijs op school. Om thuiszitten van jongeren te voorkomen werken we samen met Villa Revius en Reflex.
Samen met de scholen ondersteunen we de kinderen en jongeren die een achterstand hebben opgelopen door de Corona-lockdowns.Kinderen op de basisscholen de Ontdekkingsreis, de Dolfijn en de Nicolaasschool krijgen in deze periode nieuwe schoolgebouwen. Over de vernieuwing van de schoolgebouwen van de De Ladder en De Meent wordt nagedacht bij Doe Maarn Mee. De schoolgebouwen van de Uilenburcht en de Vuurvogel worden aangepast. Duurzaam en toekomstgericht met ruimte voor groei. De omgeving van scholen richten we verkeersveilig in.

Sportief, Cultuurrijk en Natuurrijk op de Utrechtse Heuvelrug.
We zorgen voor voldoende speel- en sportplekken in onze gemeente. In de buurt, bij scholen en bij sportverenigingen.Met de Buurtsport- en de Cultuurcoaches en de Sport- en Cultuurverenigingen zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren kunnen sporten en ravotten en muziek kunnen maken in onze gemeente. Ook kinderen met een beperking en kinderen uit gezinnen met een smalle beurs. Samen met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zorgen we voor natuureducatie.

We kunnen het als gemeente niet alleen. We betrekken daarom kinderen, jongeren, ouders, GGD, Dorpsteam, zorgaanbieders, kinderopvangorganisaties, scholen, bibliotheek, buurtsport- en cultuurcoaches, JOGG en verenigingen bij de planvorming en uitvoering van de plannen.

Wil je hier meer over weten vraag gerust!
Heb ik nog wat vergeten laat even weten

Chantal Broekhuis
Wethouder (CDA) Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.