13 januari 2022

Chantal Broekhuis (Wethouder CDA) blikt terug op een bewogen 2021

‘Het was een jaar met een lach en een traan. We starten en eindigen in een Corona-lockdown. Leersum en omgeving werd getroffen door een valwind. Maar 2021 was ook een jaar met veel mooie momenten. Enorm veel respect heb ik voor de zorgverleners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en vrijwilligers die hun veerkracht hebben getoond in dit bijzondere jaar’ 

Jeugdzorg en Bescherming
We zorgden er waar nodig voor dat kinderen en jongeren zoveel mogelijk in hun eigen huiselijke omgeving zorg verleend krijgen. We versterkten de samenwerking voor jeugdzorg met praktijkondersteuners GGZ en kennis en expertise voor jeugdbescherming en essentiële jeugdzorg. Ook bouwen we aan een stevig sociaal netwerk rondom kinderen en jongeren in samenwerking met o.a. buurtgezinnen, de scholen, de sport- en cultuurverenigingen. En, niet onbelangrijk, we kregen met inkoop, regelingen, lobbywerk en arbitrage meer financiële ruimte voor jeugdzorg. 

Onderwijs en Jeugd
We ondersteunen de kinderopvang, voorschoolse educatie en scholen bij het geven van goede opvang en (passend) onderwijs. We maakten daarvoor afspraken met elkaar en de bibliotheek. En we werken samen aan het Nationaal Programma Onderwijs. We gaan door met het project Kinderen met een plus en de ondersteuning van de reboundvoorzieningen bij het Revius en NXT ter voorkoming van thuiszitten. We stimuleren met de Reiskoffer dat zoveel mogelijk kinderen zelfstandig naar hun school kunnen reizen. En we maakten afspraken met de scholen over duurzame vervanging en uitbreiding van verschillende schoolgebouwen. Tot slot ondersteunden we speelinitiatieven in de gemeente.

Sport en Gezond
Met Heuvelrug Sport Initiatief, de Buurtsportcoaches, Jongeren op gezond gewicht werkten we verder aan een stevige verbinding tussen sport en het sociaal domein en duurzaam en toekomstbestendige sportaccommodaties. Mooie voorbeelden hiervan zijn de Sportspeeltuin, de samenwerking met FC Utrecht, de Gezonde Leefstijl Interventie, het project duurzame LED verlichting, de aanleg van de padelbaan bij Larsheim en de vervanging van het hockeyveld HC Doorn. We starten een living lab Sport en bewegen die samen met Sport-Planner 40 tot 65 jarigen weer aan sporten krijgt op een manier die bij hun leven past.

Natuur en Biodiversiteit
De kracht van natuur in onze gemeente werd verder omarmd. We bouwden mee aan een stevige groene landschapspijler in regionale plannen. Ook in de toekomstvisie van de gemeente neemt natuur en landschap een belangrijke positie in. Met het Nationaal park werd een zoneringsplan en een blauwe agenda opgesteld ter bescherming van natuur. In het Krommerijngebied werden kleine landschapselementen en een voedselbos aangelegd. Lokaal organiseerden we broedplaatsen voor de versterking van biodiversiteit en meer bomen. Dit leidde tot een  Natuursterrenwijk, Heuvelrug tuinen, een Bomenhub en het verhogen van leges voor kapvergunningen. Er is samen met de natuurorganisaties en verenigingen een inventarisatie gedaan van initiatieven voor meer dan 250.000 bomen.

Zo terugkijkend hebben we veel gedaan samen met elkaar. Samen met de fractieleden van het CDA Utrechtse Heuvelrug en ook regelmatig met de medewerking van collega partijen. Alleen Samen komen er eruit, alleen samen houden we het Groen en alleen samen kunnen we Bouwen aan onze mooie dorpen op de UH.

Daar ben ik dankbaar voor. Een heel gezond, leerzaam, sportief en natuurrijk nieuwjaar toegewenst!

Met vriendelijke groet, 

Chantal Broekhuis (Wethouder)
CDA Utrechtse Heuvelrug #3

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.