11 november 2020

De Algemene Beschouwingen van het CDA-UH

Voorwoord
Het CDA wil een punt op de horizon zetten en een lijn in het zand trekken. Onze gemeente is gebouwd op de zandgronden, vanouds de woonplek voor het welvarende deel der natie. Dat was van oudsher zo, en dat is het ook nu nog. Voorzitter, wij wonen hier op de Heuvelrug in een paradijs, wat niet alleen goed is voor de beter gesitueerden onder ons, maar ook voor mensen met een kleinere portemonnee.

Begroting 2021
Vandaag bespreken we de begroting voor het komend jaar. Het CDA complimenteert het college en de ambtenaren met deze begroting, een begroting die sluitend is gemaakt. Maar tegelijkertijd is het absoluut geen gezonde financiële situatie waarin de gemeente zich bevindt. De tekorten in de zorg en de negatieve gevolgen van de Coronacrisis slaan grote financiële gaten in de begroting. En ja, onze schuld is te hoog.

De financiële tekorten in de zorg blijven ons zorgen baren. Het CDA vindt dat de rekening voor die tekorten eerlijk gezegd gewoon daar neergelegd moeten worden daar waar ze zijn veroorzaakt, namelijk bij de rijksoverheid. Je kan tenslotte geen ijzer met handen breken. Of zoals Churchill al zei: “give us the tools, and we will finish the job”. Anderzijds kunnen we trots zijn op de zorg die de gemeente nog steeds aan onze inwoners levert, of het nu jongeren, gezinnen of ouderen zijn.

Voor het CDA geldt: IEDER DORP TELT!
Wij zijn blij dat het college de maatschappelijke voorzieningen zoals de bibliotheek, de consultatiebureaus en de sportclubs in de dorpen blijft steunen. Sterker nog, het college stelt dat bezuinigen op de voorzieningen voor onze inwoners geen optie meer is, iets wat wij van harte ondersteunen.

Het CDA blijft staan voor de zwakkeren in onze samenleving en maakt zich dus zorgen over de verhogingen van de belastingen voor onze inwoners. Dan gaat het om het totaal van de onroerendzaakbelasting, de afvalheffing en de rioolheffing. In 2018 waren onze belastingen 18% hoger dan het landelijk gemiddelde, in het jaar 2019 21% hoger. En voor het jaar 2021 zijn de belastingen zelfs 25% hoger dan het gemiddelde. Wij komen dan ook met een amendement om de afvalstoffenheffing te verminderen waarmee vooral onze inwoners met lage inkomens worden geholpen. Daarmee kunnen we tegemoet komen aan een eerlijke en evenredige verdeling van de lasten die wij ten slotte allemaal als inwoners moeten opbrengen.

Niet weglopen voor de echte keuzes
Wij zien een toenemende polarisatie, maar het CDA is als partij van het midden juist de dempende kracht hierin. Ons meerpartijenstelsel is dan ook te prefereren boven een tweepartijenstelsel zoals in Amerika. Maar waar polariseren een negatieve klank heeft mogen we niet weglopen voor de echte keuzes. De afgelopen jaren lagen er duidelijke keuzes voor in onze raad, en dat geldt zeker voor de komende tijd. Ik noem de marinierskazerne, de windmolens, huizen van het gas af, woningbouw binnen en buiten de bebouwde kom, enzovoorts. Zeker geen kleine onderwerpen, maar met grote impact op onze leefomgeving en voor onze inwoners.

En omdat er geen geld is voor nieuw beleid en een groot aantal dossiers vertraging oplopen door de coronacrisis, zullen veel van deze belangrijke onderwerpen inzet worden voor de verkiezingen van maart 2022. Laat de burger wat te kiezen hebben.

Leefbaarheid en realisme
Het CDA kiest voor de leefbaarheid van alle 7 dorpen, behoud van de voorzieningen en steun voor maatschappelijke organisaties, clubs en verenigingen. Maar bovenal kiezen wij voor realisme bij woningbouw en klimaatmaatregelen, bij zorg en onderwijs, bij veiligheid en verkeersmaatregelen, bij natuurbeheer en biodiversiteit en bij het tempo van het afbouwen van de schuld.

En om het concreet te maken: geen windmolens, lage woonlasten, meer sociale en woningen voor midden inkomens bouwen, steun voor lokale festiviteiten als het corso, schone straten en wijken en een fatsoenlijk debat in deze raad en op social media.

CDA: zekerheid en bescherming
We weten nu nog niet wat ons te wachten staat. Hoe lang het virus nog rondwaart en hoe diep de economische crisis zal gaan worden. Maar het CDA staat voor een samenleving die zekerheid en bescherming biedt. Waar een eigen woning, een vaste baan en een fatsoenlijk inkomen voor iedereen bereikbaar zijn. Waar omzien naar elkaar, respect en fatsoen vanzelfsprekend zijn en vrijheid en solidariteit geen tegenstellingen.

Onze fractie spreekt haar vertrouwen en dank uit aan het college en de organisatie

Namens de Fractie van het CDA Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.