13 november 2021

De Kaap: CDA-UH Peter Kranenburg wil 'Meer geld voor aanplant bomen'

Meer geld voor aanplant bomen.   Michiel Schaaij, De Kaap

HEUVELRUG
Met 20 tegen 9 stemmen heeft de gemeenteraad maandagavond besloten om vanaf 2022 structureel meer geld uit te geven aan natuur en landschap. Begin dit jaar sprak de raad al de wens uit om extra bomen aan te planten. CDA-fractieleider Peter Kranenburg wil nu boter bij de vis en diende met succes een amendement in.

Volgens Kranenburg heeft de valwind van afgelopen zomer in Leersum de noodzaak van bomenplant nog urgenter gemaakt. Zijn wijzigingsvoorstel bij de begroting bepaalt dat de gemeente jaarlijks 20 duizend euro besteedt aan daadwerkelijke en tastbare aanplant van groen, bomen en andere natuurlijke en landschappelijke elementen. Kranenburg kreeg steun van VVD, D66 en BVHlokaal.

Verjubelen
De woordvoerders van de partijen buitelden bijna over elkaar heen met loftuitingen voor Kranenburgs initiatief. Toch klonk er ook kritiek. Dick Karssen (ChristenUnie) vroeg zich af of het extra bedrag wel genoeg is. “Bomen zijn niet goedkoop”, aldus Karssen. Volgens hem is het aantal bomen dat de gemeente voor dat bedrag kan aanplanten beperkt. Hij noemde het plan symboolpolitiek. “Hoe sympathiek ook, wij willen even pas op de plaats maken en ons geld niet verjubelen”, zei Karssen.

Ook de fracties van collegepartijen Open en SGP stemden tegen het CDA-voorstel. Fractieleider Karel de Wit (Open) noemde het bedrag een druppel op een gloeiende plaat. Eerder op de avond trok hij een eigen voorstel om veel meer geld aan duurzaamheid te besteden voorlopig terug, vanwege een gebrek aan enthousiasme bij andere partijen.

Kickstart
Intussen sprak Kranenburg de verwachting uit, dat zijn plan een kickstart voor de aanplant van bomen zal blijken te zijn. Hij hoopt bovendien dat er ook externe financiering gevonden kan worden. Alleen met voldoende financiële middelen kan de gemeente haar ambities op het gebied van natuur en landschap waarmaken, aldus de CDA-er.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.