29 januari 2021

Gemeenteraad unaniem tegen bomenkap Park Huis Doorn

GEMEENTERAAD UNANIEM TEGEN BOMENKAP PARK HUIS DOORN

In de raadsvergadering van januari heeft de voltallige gemeenteraad gestemd voor een motie Oyevaar die uitspreekt dat de bomenkap van een flink aantal beuken in Park HUIS DOORN ongewenst is.
Het CDA-UH dat al eerder te kennen had gegeven tegen de kap te zijn, gaf aan positief te staan tegenover de renovatie van het park, maar geen reden te zien om akkoord te gaan met het onderdeel waarbij de gezonde beuken te kappen, simpelweg vanwege de situering van een laan.

Wethouder Chantal Broekhuis: “Huis Doorn met zijn natuurrijke park wordt zeer gewaardeerd door onze inwoners. De betrokkenheid is groot. Het college is goed op de hoogte van de bezwaren die leven in de samenleving en wil daar graag gehoor aan geven in een gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf. Met deze motie op zak ga ik in gesprek met Rijksvastgoed”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.