24 november 2022

Joba van den Berg, Tweede Kamerlid CDA, in de Raadszaal Utrechtse Heuvelrug

JOBA VAN DEN BERG- CDA-LID TWEEDE KAMER- ENTHOUSIASMEERT MET HAAR ZORGVISIE

Joba strijdt voor drie B’s in de zorg: beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid. In het Cultuurhuis in Doorn sprak zij voor en met een zeer geïnteresseerd publiek over wat verbeterd kan worden in de huidige situatie in de zorgsector.
Zij heeft jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en overlegde veel vanuit werkgeverszijde met vakbonden vóór zij vijf jaar geleden Tweede Kamerlid werd voor het CDA. Daardoor let zij op doelmatigheid, doeltreffendheid. Zij is woordvoerder medische zorg en GGZ.

Bereikbaarheid van de zorg
In de regio van de Utrechtse Heuvelrug is een scala aan ziekenhuiszorg beschikbaar, zowel rond en in Utrecht als Amersfoort. De functie “spoedeisende hulp” in het ziekenhuis verdient nader aandacht. Achter deze functie zit ook een heel beddenbestand. De spoedeisende hulp loopt soms vast, omdat er geen uitstroom is naar het beddenhuis. Dit huis is vol vanwege onvoldoende uitstroom naar de wijkverpleging of het verpleeghuis.

Beschikbaarheid van de zorg
Aan de zelfvoorziening van medicijnen en medische hulpmiddelen schort het in Nederland en in Europa. Mondkapjes kwamen aanvankelijk uit China. Europese productie komt maar beperkt voor. Ook is er in sommige regio’s een groot huis- en tandartsentekort. Er zouden meer moeten worden opgeleid. Daarnaast dient de plaatsing van huisartsen en tandartsen beter gealloceerd en meer verspreid over het land te gebeuren. Onbekendheid met een regio maakt dat huisartsen zich daar vaak niet vestigen. De minister gaat hierop sturend werken. De minister gaat ook kijken naar de bekostigingsregeling voor waarnemers en praktijk houdende huisartsen en wat er tegen het betalen van “goodwill” kan worden gedaan om een dure overname te voorkomen. Want goodwill betalen hindert jonge artsen om een praktijk over te nemen. Bij de GGZ wordt er te veel  lichte zorg gegeven voor problemen die vaak in het sociaal domein liggen, zoals de schuldenproblematiek. Daardoor zijn er lange wachtlijsten voor de complexe zorg.

Betaalbaarheid van de zorg
Er is een groot misverstand over de bezuinigingen in de zorg, waarover de oppositie spreekt. Er is namelijk nog steeds sprake van groei, echter minder hard dan voorgaande jaren. Ruim 110 miljard euro wordt uitgegeven, 25 % van de Rijksbegroting! Het adagium zal “meer omzien naar elkaar” moeten zijn.  De administratieve lastendruk moet worden verminderd; nu is dat 30-40% van de arbeidstijd. De wijk moet nog meer een cruciale plaats innemen. Gunstig is het feit, dat door nieuwe wetgeving zorgorganisaties straks gemakkelijker digitaal gegevens kunnen uitwisselen.

Al met al was het met de CDA-ster een levendige en verhelderende discussie. Er is zeker nog veel werk aan de winkel wat betreft de drie B-s!

Nynke van Amerongen-Huizenga/[email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.