28 februari 2023

Kandidaat voor Provinciale Verkiezingen 15 maart: Michiel Mooyaart #34

Vitale dorpen met vitale veiligheid

Onze steden en dorpen in de Provincie Utrecht moeten met hun vitaliteit veilig blijven. De aspecten die daaraan bijdragen zijn een permanente zorg, want het verkeersbeeld en onze klimaatcondities zijn aan verandering onderhevig.

Dat is belangrijk voor schoolgaande kinderen, voor het verkeersaanbod in de woonkernen van onze dorpen, maar ook de veranderende invloed van droogte perioden in onze bossen. Bosbranden zijn van alle tijden, maar de mate waarin brandgevaarlijke situaties kunnen optreden zijn beduidend toegenomen. Dat heeft gevolgen voor woonwijken die dicht tegen een bossen aanliggen, of soms in bossen zijn gesitueerd, zoals bijvoorbeeld op de Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Woudenberg.

Ik wil zorgen dat de Provincie Utrecht er alles aan doet om het onderhoud(!) aan deze bossen op het niveau te houden met betrekking tot brandgangen en natuurlijke blokkades.

Voor de dorpskernen in de provincie (zoals bijvoorbeeld in Amerongen) wordt het zo langzamerhand steeds drukker met zwaar verkeer. Daarom wil ik mij inzetten in de provincie om meer gebruik te maken van de N-wegen. Dus minder sluipverkeer wat verstoppingen oplevert. En voor schoolkinderen al helemaal gevaarlijk.

Veiligheid is iets waarop voortdurend moet worden gelet, want de gevolgen zijn voelbaar voor vitale dorpen en steden.

STEM 15 MAART CDA VOOR EEN VEILIGE SAMENLEVING IN STAD EN DORP

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.