25 februari 2022

Marina Roelofsen #1: Motie CDA ‘Steun voor ondernemers’ unaniem aangenomen

Motie CDA ‘Steun voor ondernemers’ unaniem aangenomen

Onze CDA-motie met als doel meer steun te bieden aan ondernemers die het moeilijk hebben gekregen door de coronamaatregelen is in de laatste vergadering van deze raadsperiode unaniem aangenomen. We hopen dat hiermee concreet iets gedaan kan worden voor de ondernemers bij wie het water aan de lippen staat. Er is verborgen leed bij winkeliers en dienstverleners die hun pensioen of hun spaargeld door alle maatregelen hebben zien verdwijnen, omdat zij gesloten moesten blijven. Ze zullen zelf niet snel om hulp gaan vragen, maar willen het liefst de draad weer snel oppakken en corona ver achter zich laten.

CDA Fractie voor de ondernemers
We hebben als CDA-fractie nagedacht over hoe we de getroffen Ondernemers tegemoet zouden kunnen komen en vandaar dat we een motie hebben ingediend. Er wordt door de gemeente momenteel gewerkt aan een ‘integrale aanpak’, maar veel ondernemers die wij hebben gesproken merken daar nog weinig van. We roepen het college daarom op om met de ondernemers en ondernemersverenigingen in gesprek te gaan en concreet iets voor ondernemers te doen, want er zijn coronamiddelen voor beschikbaar.

Goede winkelvoorzieningen
De mogelijkheden zullen verkend worden om pijnpunten ten gevolge van corona op te lossen en daarnaast het ondernemersklimaat in onze gemeente te verbeteren. We willen dat op basis van deze verkenning concrete maatregelen worden genomen. Goede (winkel-)voorzieningen en een gezond ondernemersklimaat vinden wij als CDA-fractie van groot belang voor onze inwoners, organisaties en verenigingen. De activiteiten die georganiseerd worden door de ondernemers- en winkeliersverenigingen dragen bij aan de gastvrijheid, aantrekkelijkheid, sociale cohesie en veerkracht van onze dorpen.

Als we daar als gemeente aan kunnen bijdragen dan moeten we dat zeker niet nalaten. Ook de raad wordt uitgenodigd om niet-georganiseerde ondernemers in contact te brengen met het college. We hopen dat ondernemers door onze motie een luisterend oor zullen vinden en concrete steun waar dat nodig is.

CDA Utrechtse Heuvelrug
Marina Roelofsen, Lijsttrekker CDA lijst 4

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze ingediende motie, stuur een reactie naar:
marinaroelofsen.cda@gmail.com

Of stuur een app naar: 06-40048011

Lees hier de ingediende motie:

https://heuvelrug.notubiz.nl/document/11223431/3/AANGENOMEN+220224+mo+cda+Steun+voor+ondernemers+AANGEPAST

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.