01 oktober 2020

Marina Roelofsen CDA-UH: 'Aandacht voor kwetsbare groepen'

Gevolgen coronacrisis

Door de coronacrisis zijn we in moeilijke tijden terechtgekomen en helaas zijn we er voorlopig nog niet vanaf. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor ouderen en inwoners met een kwetsbare gezondheid, maar ook voor mensen die worden geraakt door de maatregelen en hun inkomen zien verminderen of verdwijnen. Veel zelfstandig ondernemers en zzp-ers zijn getroffen en (flex)werknemers die hun baan zijn kwijtgeraakt. De nieuwe maatregelen zijn teleurstellend voor ons allemaal. Het kabinet start op 6 oktober de campagne ‘aandacht voor elkaar,’ omdat we elkaar juist nu zo nodig hebben.

TOZO – regeling van het Rijk

Ook in onze gemeente worden de gevolgen van de crisis steeds zichtbaarder, hoewel de complete omvang ervan nog niet in beeld is. Bij ons zijn alle zaken rondom Werk en Inkomen ondergebracht bij de Regionale Sociale Dienst in Zeist (RSD). Hier worden de coronaregelingen van het Rijk uitgevoerd, waaronder de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Er zijn in onze gemeente 958 aanvragen geweest voor levensonderhoud en 86 voor bedrijfskrediet (t/m 15 juni van dit jaar). Het aantal aanvragen is na het voorjaar afgenomen. Het is nog niet duidelijk hoe zich dit verder gaat ontwikkelen.

Begin dit jaar was vrijwel iedereen die kon werken aan het werk. De bedoeling was om meer (lokaal) te gaan werken om inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen. Door corona is de focus bij de RSD natuurlijk veranderd. Het werkloosheidscijfer is weer aan het stijgen en zal in 2021 verder gaan stijgen. De RSD is bezig de nieuwe toestroom te verwerken en mensen te begeleiden richting kansrijke sectoren en daarnaast zelfstandig ondernemers zo goed mogelijk te steunen. We zijn blij dat de RSD alles doet om de landelijke regelingen goed uit te voeren.

CDA-UH: ‘aandacht voor kwetsbare groepen’

Toch zal de armoede door de crisis volgens het CPB gaan toenemen bij mogelijk kwetsbare groepen, bijvoorbeeld bij eenoudergezinnen, migranten, jongeren en laagopgeleiden. Ook de armoede onder kinderen zal groeien. Wij vinden als CDA dat er veel aandacht moet blijven voor kwetsbare groepen en mensen die moeilijk aan werk kunnen komen, dus een goede lokale aanpak. Door hulp te bieden dichtbij mensen in de dorpen is de kans groter dat zij gezien worden en mee kunnen doen.

Wil u meer weten wat het CDA-UH doet voor kwetsbare groepen of heeft u daarover ideeën, stuur dan een email: marinaroelofsen.cda@gmail.com

Marina Roelofsen
Fractielid CDA Utrechtse Heuvelrug

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.