19 november 2020

Marina Roelofsen: 'Meer budget voor speelplaatsen'

Meer budget voor speelplaatsen

Het is belangrijk dat er in elk dorp op de Utrechtse Heuvelrug voldoende speelvoorzieningen voor onze kinderen zijn. Het in oktober vastgestelde speelruimteplan ‘Natuurlijk! Buitenspelen 2020-2030’ vonden wij een positieve aanzet, alleen met wel erg weinig beschikbaar budget om het goed uit te voeren. Wij vinden dat er nog eens goed moet worden nagegaan of er ergens anders financiële middelen gevonden kunnen worden zodat er meer mogelijk wordt.

Er wordt al sinds 2012 op het beheer en onderhoud van speelplaatsen bezuinigd. Dit betekent dat speeltoestellen minder vaak worden vervangen en alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud wordt gedaan. Voor nieuwe initiatieven was er bijna geen geld. Wij horen regelmatig van ouders dat er nog steeds heel veel belang wordt gehecht aan speelplaatsen, trapveldjes en andere plekken waar kinderen veilig buiten kunnen spelen.

Sociale cohesie
Als kinderen meer buitenspelen is dit goed voor hun gezondheid en sociale en motorische ontwikkeling. Ook zijn voldoende speelplaatsen belangrijk voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze dorpen, vooral voor jonge gezinnen. Goede speelvoorzieningen zorgen voor sociale cohesie omdat (groot)ouders en buurtbewoners elkaar vaak ook meer spreken. Het idee van het speelruimteplan is dat er samen met inwoners wordt gewerkt aan de speelplekken zodat die goed aansluiten bij de wensen van de inwoners. Inwoners zullen dus ook zelf verantwoordelijkheid moeten nemen.

Motie voor extra budget
Het extra budget is nodig omdat er een groot risico bestaat dat veel speelplaatsen in onze gemeente de komende jaren moeten verdwijnen, of dat de verdeling tussen de dorpen en buurten heel ongelijk zal worden. Daarom hebben de fracties van D66, het CDA en de CU een motie ingediend om extra budget te krijgen. Deze motie is raadsbreed aangenomen! Het is nog niet duidelijk hoeveel extra geld er gaat komen, maar er ligt nu een heldere opdracht bij het college.

Wilt u reageren of uw commentaar geven op deze blog, stuur uw bericht aan: marinaroelofsen.cda@gmail.com

Marina Roelofsen
Fractielid  CDA Utrechtse Heuvelrug

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.