10 november 2021

Marina Roelofsen: ‘Steun voor ondernemers in Coronatijd’

Marina Roelofsen: ‘Steun voor ondernemers in Coronatijd’

Omdat de coronamaatregelen veel impact hebben gehad en nog steeds hebben op de ondernemers in onze dorpen, leek het ons zinvol om een gedeelte van de compensatiemiddelen die hiervoor beschikbaar zijn, nu ook in te zetten. Dit geld zou naar ons idee goed gebruikt kunnen worden voor het organiseren van duurzame en bestendige activiteiten ter bevordering van een aantrekkelijk en gastvrije centrum- en winkelgebied. Dus activiteiten die bijdragen aan de gastvrijheid, aantrekkelijkheid, sociale cohesie en veerkracht van de dorpen. We hebben hiervoor samen met D66 een motie ingediend afgelopen raadsvergadering, die helaas geen steun heeft gekregen van de andere partijen.

Extra Impuls
Dat is jammer, want er leven bij de ondernemers tal van wensen om de winkelstraat/dorpscentra in en na deze coronatijd een extra impuls te geven, die hard nodig is. Hoe mooi zou het zijn wanneer er meer ruimte komt voor groen, voor dorpsactiviteiten, een schone en goed onderhouden buitenruimte, met een aantrekkelijk terras om de zaak te verlevendigen? Er gaat straks een ‘integrale afweging’ komen voor de besteding van de corona-compensatiemiddelen. Daar is natuurlijk niets mis mee, maar wij willen de middelen liever nu inzetten en niet achteraf als het te laat kan zijn. Lokale ondernemers die het op dit moment moeilijk hebben kunnen we dan sneller een steuntje in de rug bieden. Dit is belangrijk omdat ze veel betekenen voor onze dorpen.

Goede voorzieningen voor Winkel en Ondernemer
Goede (winkel-)voorzieningen en een gezond ondernemersklimaat in de dorpen is van groot belang voor onze inwoners, organisaties en verenigingen. De CDA-fractie zal zich hiervoor blijven inzetten.
Specifiek voor Amerongen zal Evert Dorhout Mees tijdens en na de Gemeenteraad verkiezingen zich actief inzetten om de lokale middenstand een helpende hand te geven in een meer stimulerende winkel beleving voor de toekomst.

Marina Roelofsen
Fractielid CDA Utrechtse Heuvelrug

https://heuvelrug.notubiz.nl/document/10760536/1/VERWORPEN_211108_mo_08a_CDA_D66_Steun_voor_ondernemers_in_Coronatijd

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.