15 januari 2020

Nieuwjaarsbijeenkomst met Leonard Geluk 22 januari (Doorn)

 

Nieuwjaarsbijeenkomst gericht op de toekomst!

Hoe wilt u dat onze samenleving zich ontwikkeld?

Uniek gesprek met ‘denker van het CDA’ Leonard Geluk

 

Op woensdag 22 januari aanstaande om 20.00 uur komt Leonard Geluk, “denker van het CDA”, in het Cultuurhuis (Kerkplein 1) in Doorn om graag ervaringen en meningen te delen in een gezellig, constructief gesprek over de ontwikkeling in onze samenleving. Iedere belangstellende, ook niet CDA-ers, zijn van harte welkom.

 

Vanaf 19.15 uur kunt u binnen komen lopen en is er ruimschoots tijd om elkaar in het nieuwe jaar te begroeten.  

 

Leonard Geluk gaat met ons in gesprek over de toekomst van Nederland:

"Hoe geven wij onze toekomstige samenleving vorm?

        Wat is uw beeld van Nederland?"

Dit zijn basisvragen van het discussiedocument "ZIJ aan ZIJ" van het wetenschappelijk instituut van het CDA, waaraan een commissie onder zijn leiding heeft gewerkt.

 

De democratie dat zijn wij en begint ook bij de inwoner van Utrechtse Heuvelrug  als meedenkende burger. Het is belangrijk om mee te komen praten. In maart 2020 zal het landelijk CDA-bestuur het document bespreken, waarbij alle inbreng wordt meegenomen, dus ook van niet-CDA-ers.

 

Misschien overbodig: ook grote kinderen, buren, vrienden, geïnteresseerden zijn van harte welkom. Het gaat om uw en onze toekomst!

 

Na afloop heffen we daar graag het glas op!

 

Lizzy Doorewaard (voorzitter CDA Utrechtse heuvelrug)

 

Dit evenement is gratis toegankelijk. Wilt u ons toch financieel  steunen? Graag!

Rekeningnummer NL24 RABO 0175 4475 00 ten name van CDA Utrechtse Heuvelrug

(uw gift kan fiscaal aftrekbaar zijn doordat het CDA een ANBI is).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.