26 februari 2023

Nynke van Amerongen: De campagne is begonnen!

De campagne is begonnen!

Vanmiddag hebben we het bord geplaatst met uw Provinciale kandidaat #17 Nynke van Amerongen-Huizenga. Nynke zet zich onder andere in voor:

  • Het versterken van de lokale samenleving: steun voor verenigingen, sport, welzijn en cultuur, met hierbij speciaal aandacht voor cultuurhuizen
  • Betaalbare en duurzame huizen in elk dorp
  • Veilig verkeer: prioriteit voor ouderen en kwetsbaren met hun eigen vervoermiddel, goede fietsverbindingen en veilige schoolroutes voor scholieren
  • Betaalbaar OV: goede bereikbaarheid voor iedereen, van zowel de stad als de dorpen en binnen wijken en kernen

Stem dus op 15 maart CDA!

“samen verantwoordelijk, samen doen”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.