18 januari 2021

Persbericht: CDA-UH: tegen het kappen van bomen Broekhuizerlaan en Park Huis Doorn

CDA fractie Utrechtse Heuvelrug tegen het kappen van bomen aan de Broekhuizerlaan en in Park Huis Doorn

'Wel steun voor het herstelplan, als de provincie toch tot kap zou besluiten'. Het CDA UH vindt dat slechts bij dringende omstandigheden gezonde bomen mogen worden gekapt. Daarbij gelden wel uitzonderingen* en dringende omstandigheden maar deze zijn niet van toepassing bij de nu voorliggende plannen bij de Broekhuizerlaan in Leersum en Park Huis Doorn in Doorn. Het CDA is daarom tegen de voorgenomen bomenkap op beide locaties.

Broekhuizerlaan
Uit de adviezen blijkt bij de Broekhuizerlaan dat meer dan 80% van de bomen gezond of redelijk gezond is. Het verwijderen van de dode bomen en bomen in slechte conditie zou geen zodanige aantasting van het laanbeeld geven dat die het kappen van alle bomen rechtvaardigt. Zelfs als ook de bomen met een matige conditie zouden worden verwijderd, hetgeen niet direct nodig is, zou nog een voldoende robuust laanbeeld blijven. Qua veiligheid is op basis van de stukken te concluderen dat na verwijdering van de dode en slechte bomen en bij voldoende onderhoud een basis-veiligheidsniveau vergelijkbaar met andere lanen in onze gemeente kan worden gerealiseerd.

In het specifieke geval van de Broekhuizerlaan te Leersum ligt het qua besluitvorming complex. De provincie Utrecht hier gaat over de kapvergunning. Het college van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug geeft een omgevingsvergunning af op basis van de beoordeling van de cultureel historische waarde van het herstelplan bij de eventuele bomenkap.  De CDA fractie volgt wel de beoordeling van het herstelplan van het College van B&W.

De fractie van CDA-UH is dus tegen de bomenkap van de gezonde bomen aan de Broekhuizerlaan maar spreekt zich ook uit, mocht de provincie toch onverhoopt besluiten tot het verlenen van een vergunning voor de bomenkap, dat het herstel dan zou moeten plaatsvinden op basis van het herstelplan zoals dit is ingediend. 

Park Huis Doorn
Bij Park Huis Doorn is een aanvraag in voorbereiding waarbij het Rijksvastgoedbedrijf op basis van een Renovatieplan van het Park de beukenbomen aan de dwarslaan voor het kasteel wil kappen. 

In het plan past de bomenlaan niet bij de in het plan opgenomen nieuwe dwarslaan. De bomen waarvoor een aanvraag zal worden gedaan zijn echter gezond en voor een deel volgroeid.

Hoewel de CDA-UH fractie positief is ten aanzien van een totaalplan voor de renovatie van het park wijst zij dit onderdeel af. Het opnemen in een plan van een andere ‘oplossing’ voor de nu bestaande dwarslaan is onvoldoende reden voor het kappen van een dusdanig groot aantal gezonde bomen. Beter ware het om het plan aan te passen aan de bestaande bomenlaan en eventueel als de bomenlaan aan het einde van zijn levensloop komt terug te keren naar dit onderdeel van het nu gepresenteerde plan.  De  CDA-UH fractie is daarom tegen de bomenkap van de beukenbomen aan de dwarslaan op Park Huis Doorn. 

De fractie heeft inmiddels de CDA Provinciale Statenfractie en de gedeputeerde op de hoogte gesteld van haar opvatting.

*Uitzonderingen:

  • Bomen louter bestemd voor de houtbouw;
  • De vervanging van boomsoorten door boomsoorten die beter passen bij een klimaatbestendig beheer dan wel een grotere bijdrage leveren aan de biodiversiteit. (bijvoorbeeld naaldbomen vervangen door loofbomen in een beleid ter bestrijding van de verdroging);
  • Indien planologisch noodzakelijk bijvoorbeeld bij woningbouw of de aanleg van een weg.

Woordvoerder CDA-UH fractie: Werner van Katwijk  06 233 660 32

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.