26 februari 2021

Peter Kranenburg CDA-UH:'Uit het oog verloren'

Uit het oog verloren

En dan heb ik het over de menselijke maat. De donderpreek van Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer over de misstanden bij de toeslagenaffaire dreunt als het ware nog na in mijn hoofd. Ik heb groot respect voor zijn verantwoordelijkheidsgevoel als controleur van de regering. Maar wat vooral is blijven hangen, dat zijn z’n woorden dat we ‘de menselijke maat’ uit het oog zijn verloren.

We tuigen steeds grotere en complexere organisaties op om problemen aan te pakken en het liefst ook nog op te lossen. Dit vanuit de gedachte dat groter beter en efficiënter is.

Deze overheid zou zich moeten afvragen hoe ze wil omgaan met haar burgers, te vaak gaat ze uit van wantrouwen, ingebed in een log bureaucratisch systeem. Betrouwbaarheid en dienstbaarheid zouden juist de leidraad moeten zijn. Daarbovenop komt dat in politiek Den Haag en alles wat daar omheen draait de uitvoering van beleid, wetten en regels steeds minder aandacht krijgt.

Maar de menselijke maat staat of valt met respect voor de menselijke waardigheid. Die menselijke waardigheid zou dan ook het uitgangspunt moeten zijn. Dat betekent zowel een respectvolle behandeling van burgers, als dat er rekening gehouden wordt met individuele omstandigheden.

Pieter Omtzigt had het over ‘het schild voor de zwakken’ dat volledig ontbrak bij de toeslagenaffaire. Burgers werden vermalen onder de kracht van de staat. Nu weet ik ook wel dat niet alle burgers in ons land zulke lieverdjes zijn, maar de overgrote meerderheid is wel degelijk goedwillend. Maar een land waar wantrouwen de basis is van overheidsbeleid kan geen toekomst hebben. En niet een land waar ik in wil leven.

Wat nu? Terug naar de menselijke maat, zo zei Omtzigt.

Voor mij betekent het dat beleidsmakers en uitvoerders nader tot elkaar komen, sterker nog, betrek de burgers die het betreft bij het opstellen van nieuw beleid. Dus niet: ‘Wij beslissen over u’. Neen: ‘Wij zijn er voor u’. Nog steeds is het sportbeleid zoals dat er staat in onze gemeente Utrechtse Heuvelrug een goed voorbeeld van hoe het moet. Opgesteld en uitgevoerd door sporters, clubs, wethouders, ambtenaren en raadsleden. Ieders inbreng is van waarde en ieders inbreng wordt gewaardeerd. De sport in onze gemeente is dan ook bij uitstek een goed voorbeeld van de kracht van de samenleving, waar de menselijke maat regeert.

U begrijpt wie mijn stem krijgt op 17 maart.

Peter Kranenburg, fractievoorzitter CDA Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.