16 september 2022

Peter Kranenburg: "Vragen over de bouwplannen Politie LE in Driebergen"

Het CDA Utrechtse Heuvelrug staat voor de belangen van onze (sport)verenigingen en vrijwilligers. Met betrekking tot het bouwplan van de Politie LE op sportpark De Woerd in Driebergen heb ik 8 september een elftal vragen aan het college over dit plan.
De Politie (LE) wil op sportpark De Woerd een nieuw kantoor gaan bouwen. Op het sportpark zijn veel verenigingen gevestigd en de grond is eigendom van de gemeente.

Vragen aan het College:

1. Kunt u toelichten wat de rol van de gemeente (i.c. het college) in deze nu is? En wanneer de Raad aan zet is om iets van dit initiatief te vinden?

2. Er is een WOO (Wet Open Overheid) verzoek door enkele verenigingen gedaan. Wat is de essentie van hun verzoek? Wanneer krijgen deze verenigingen antwoord? En kan de Raad een afschrift van dat antwoord ontvangen?

In het verlengde van mijn schriftelijke vragen van mei is de crux uiteraard of er locaties zijn waar verenigingen dan wel de politie naartoe kunnen verhuizen. Het antwoord was toen dat er nog geen alternatieve locaties zijn gevonden. Daarom mijnerzijds hierbij enkele suggesties:

3. Is de strook land aan de noordzijde van de A12 bij de oprit naar Utrecht een optie?

4. Is de kartbaan in beeld als locatie voor sportclubs?

5. Is een herschikking van sportclubs een optie? Waarbij hockeyclub Shinty en wellicht andere clubs uit onze gemeente worden betrokken. Denk aan uitplaatsingen naar Akkerweg of Boswijklaan.

6. Onderkent het college het wederzijdse belang van topkorfbalclub Dalto en sporthal Hoenderdaal dat Dalto dichtbij Hoenderdaal gevestigd dient te zijn.

7. Wat is de stand van zaken m.b.t. gronden van Het Utrechts Landschap? (zie de eerdere schriftelijke vragen).

8. Wat zijn de problemen waar de gemeente tegenaan loopt als zij de langjarige contracten met de sportclubs (tegen hun wil) wenst op te zeggen?

9. Verenigingen hebben al veel tijd en energie in dit plan gestoken. Is er al gesproken over een geldelijke vergoeding voor hun inspanningen?

10. Wat zouden de overwegingen zijn om nu te stoppen met verdere planvorming? Oftewel de stekker uit dit initiatief te trekken.

11. En dan de belangrijkste vraag: WIE gaat dit allemaal betalen?

Peter Kranenburg
Raadslid CDA Utrechtse Heuvelrug

U kunt de Raadsvergadering terugvinden via de volgende link:
https://heuvelrug.notubiz.nl/bijeenkomst/996864/Avond%20van%20de%20raad%2008-09-2022

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.