25 maart 2022

Politieke partijen bespreken op welke manier de nieuwe koers van de gemeente wordt vormgegeven

Gisteravond kwamen de politieke partijen bij elkaar om de uitslag van de verkiezingen met elkaar te bespreken. En om met elkaar te bespreken op welke manier de nieuwe koers van de gemeente vorm gegeven gaat worden. De nieuwe CDA fractievoorzitter Marina Roelofsen en Chantal Broekhuis namen deel aan het gesprek namens de CDA fractie. Wij kijken uit naar de gesprekken die gaan volgen met informateur Winnie Prins.

Lees hier onze bijdrage in het gesprek:
BVHlokaal en de Partij voor de Dieren zijn de grote winnaars van de verkiezingen. Van harte gefeliciteerd, en een hartelijk welkom aan Partij voor de Dieren in de raad.

De kiezer heeft gekozen voor de natuur, voor onze leefomgeving, wat niet vreemd is want die staan steeds meer onder druk. Zoals we ook kunnen lezen in de kranten de afgelopen dagen, de natuur moet versterkt worden en daarnaast moet veel gebeuren om onze huizen, gebouwen en leefomgeving te verduurzamen. Zeker in deze onzekere tijd.

Lokaal
Er is verder gekozen voor lokaal. Voor de lokale partijen die dichtbij en concreet voor onze inwoners aan de slag willen gaan. Ook het CDA vindt dit van groot belang. Wij zijn als CDA-fractie heel blij en heel dankbaar met het behoud van onze vier zetels. We zijn stabiel gebleven ondanks landelijke perikelen. We stellen ons uiteraard constructief op, maar BVHlokaal is nu natuurlijk aan zet, zij openen de dans. We kijken uit naar de gesprekken met de informateur.

Raadsprogramma
Het lijkt ons meerwaarde hebben om tot een raad breed programma te komen. Maar wel op hoofdlijnen. Er is een grote gemene deler in de verkiezingsprogramma’s te vinden. Een raadsprogramma lijkt ons niet alleen goed voor de sfeer in de raad, maar ook een goed middel om samen dingen voor elkaar te kunnen krijgen. Ook is het zinvol om tussentijds, bijvoorbeeld jaarlijks, te evalueren en te kijken hoe we ervoor staan.

Tijdens het opstellen van een breed gedragen raadsprogramma zal duidelijk worden waar de eventuele breekpunten liggen. Aan de hand van het raadsprogramma en de zaken die eventueel daarnaast afgestemd moeten worden kan worden bezien met welke partijen verdere stappen gezet kunnen worden, richting een coalitieakkoord. Zorgvuldigheid is hierbij heel belangrijk, maar we vinden het ook belangrijk om wat tempo te maken. Dat vraagt de onzekere tijd van ons.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.