27 januari 2021

'Rampenkabinet VVD en PvdA zorgt nu nog voor stijging gemeentelijke lasten'

Rampenkabinet VVD en PvdA zorgt nu nog voor stijging gemeentelijke lasten

Nu in het Nieuws. De stijging van de gemeentelijke lasten dit jaar bedraagt gemiddeld 4,4 % . En de burger vraagt zich dan af:  Waar komt dat door?

Tijd denk ik om man en paard te noemen.
De oorzaak ligt in het vorige VVD-PvdA kabinet Rutte. Het bezuinigingskabinet. Maar voor gemeenten mag het rustig ‘Het Rampenkabinet’ worden genoemd. Tot die tijd hadden gemeenten hun zaakjes redelijk op orde. Maar het toenmalige VVD-PvdA kabinet besloot anders.

Door ingrepen van dat kabinet stegen de kosten van de gemeenten en namen de inkomsten af.

Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO)
In 2015 werd de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) ingevoerd. Het toenmalige kabinet maakte er mooie sier mee, maar legde de lasten bij de gemeenten. Nog even los van alle invoeringsproblemen en invoeringskosten werden gemeenten opgezadeld met hogere kosten waar het rijk veel te weinig geld voor meegaf. 
Datzelfde gebeurde met de decentralisatie van de jeugdzorg. Op de website van de rijksoverheid staat het mooier dan het is. De gemeenten ‘namen het over’. De werkelijkheid is dat het VVD-PvdA kabinet het verplichtte aan de gemeenten en opnieuw veel te weinig geld aan de gemeenten gaf om de kosten te dekken. Sinds die tijd komen gemeenten, waaronder de onze, jaarlijks miljoenen tekort. Miljoenen die ze zelf moeten ophoesten.

Roofridder
Helemaal bont maakte Ronald Plasterk het, de toenmalige PvdA minister van Binnenlandse Zaken in het VVD-PvdA kabinet. De roofridder van dat kabinet. Hij ‘sorteerde voor’ op een gemeentelijke herindeling, ging er van uit dat het kostenbesparend zou zijn en haalde alvast maar 1 miljard structureel (!) uit het gemeentefonds. Om zijn eigen begroting rond te krijgen. De gemeentelijke herindeling ging helemaal niet door maar Ronald Plasterk gaf het geld niet terug. Jaarlijks krijgen gemeenten dus onterecht 1 miljard te weinig van het rijk.

Begroting
Gemeenten moeten bovendien wettelijk verplicht een sluitende begroting hebben. Daarom wordt er bezuinigd en stijgen ook nog de gemeentelijke lasten. Het huidige kabinet lukt het niet om in deze Coronatijd de schade te herstellen. In onze gemeenteraad doet de CDA fractie er alles aan om de lastenstijging te beperken. We zitten met 4,1 % onder het gemiddelde van alle gemeenten. Maar het blijft passen en meten.

Dat is man en paard noemen. Het is te hopen dat de kiezers een rampenkabinet VVD-PvdA niet nogmaals mogelijk maken.

Werner van Katwijk
Fractielid CDA Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.