22 juli 2020

Scheef wonen door Scheefgroei?

Veelal wordt schande gesproken over “scheef wonen”. Dat is wanneer mensen in een goedkope
(sociale) woning wonen en niet doorstromen naar een duurdere woning. Bijvoorbeeld een
"middensegment woning”. Maar je kunt je afvragen of dat wel zo schandelijk is te noemen van die
bewoners. Misschien is het eerder schandelijk te noemen dat we niet, of in ieder eigenlijk veel te
weinig woningen bouwen voor dat (huur) middensegment. Het schijnt dat woning in dat
bouwsegment heel wat minder opleveren voor investeerders en projectontwikkelaars dan
woningen in het duurdere segment. Sinds enkele jaren mogen de woningcorporaties door
regelgeving vanuit Den Haag, die voorheen nog wel “middenwoningen” bouwden, dat niet meer
doen. Ze moeten, zo is bepaald, zich beperken tot het bouwen van woningen waarvoor die
corporaties zijn bedoeld. Sociale woningbouw plegen.

Middenwoningen en duurdere woningen moesten door de marktpartijen gebouwd worden. Een
goede liberale gedachte, die goed werkt voor de marktpartijen. Helaas, die bouwen graag dure
woningen, maar niet- of nauwelijks middenwoningen. Dat veroorzaakt in grote mate het “scheef
wonen”. Dat wordt dus voor een belangrijk deel veroorzaakt door scheefgroei in het totale
nieuwbouw woningaanbod dat in de afgelopen jaren is gebouwd, maar ook wat nog gebouwd
gaat worden.

“Scheef wonen” is dus niet ontstaan omdat mensen niet wilden verhuizen naar een duurdere
woning, maar veel eerder door die scheefgroei in de woningmarkt. Er zijn regionaal te weinig
woningen, voor mensen die behoren tot de inkomensgroepen tot aan modaal. Door te weinig
geschikte "huur-middenwoningen", vindt geen doorstroming plaats van mensen die gezien hun
inkomen wel zouden kunnen doorstromen. Maar die "middenwoningen" zijn nauwelijks voor hen
beschikbaar. Mensen willen vaak wel doorstromen, naar een duurdere woning, waardoor hun
huidige woning weer vrij kan komen, voor bijvoorbeeld "starters". Maar die kunnen niet
doorstromen omdat die z.g. "middenwoningen" er helemaal niet zijn. Dat is een groot probleem.

Daar vraagt de Raad van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug op voorstel van het CDA Utrechtse
Heuvelrug ook regionaal de nodige aandacht voor: Ook dit probleem kan alleen door de
gemeenten samen opgelost worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.