04 januari 2022

Spreekuur Peter Kranenburg: 'Zorg en onderwijs in DOORN' dinsdagavond 18 januari 2022

Aan de inwoners van Doorn
Betreft: Zorgvoorzieningen en scholen/onderwijs in DOORN

Het CDA Utrechtse Heuvelrug gaat wederom met de Doornse inwoners in gesprek over de zorgvoorzieningen en het onderwijs (scholen) in Doorn. Met betrekking tot de zorgvoorzieningen in Doorn denken wij dan onder andere aan:

  • Aanbod huisartsenposten, tandartsen, polikliniek (Diak) en fysiotherapie
  • Thuiszorg, ouderenzorg, jeugdzorg en WMO
  • Mantelzorgondersteuning
  • Dementievriendelijke gemeente

Met betrekking tot het onderwijs (scholen) in Doorn denken wij dan onder andere aan:

  • Aanbod basisscholen en middelbare scholen
  • Wachtlijsten basisscholen
  • Passend onderwijs (leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte/voorschoolse educatie)
  • Verkeersveiligheid en bereikbaarheid scholen
  • Muziekschool, bibliotheek en andere organisaties
  • Sportvoorzieningen op de scholen

Peter Kranenburg houdt op dinsdagavond 18 januari een online SPREEKUUR om met u hierover te praten. Wij willen graag horen wat uw aandachtspunten zijn over deze onderwerpen, en van u te vernemen wat u ziet als oplossingsrichting.

Het online spreekuur is van 19:45u – 21:00u.

Vanwege de Corona maatregelen zal het spreekuur online plaatsvinden met MS Teams. Daarom dient u zich vooraf aan te melden. Aanmelden kan per email: peterkranenburg.cda@gmail.com

Wij ontmoeten u graag op 18 januari.

Met vriendelijke groet,                                                                
Peter Kranenburg
Fractievoorzitter CDA Utrechtse Heuvelrug

M:  06-2712 1477 (whatsapp)

NB: heeft u geen tijd om bij het spreekuur te zijn dan kunt u ons ook een email sturen met uw aandachtspunten of apart een afspraak maken voor een telefoongesprek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.