28 augustus 2020

Stadse Fratsen

Stadse fratsen

Dit jaar staan er veel regionale plannen over de economische ontwikkeling en energietransitie op de raadsagenda. Het initiatief daarvoor ligt vaak bij de provincie of regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten. Wij als raadsleden mogen daar ook wat van vinden, soms al tijdens de planontwikkeling, maar voornamelijk mogen we onze mening geven over het eindresultaat. Uit al deze plannen spreekt een éénduidig geloof in de maakbaarheid van onze samenleving. En steevast wordt gesteld dat draagvlak bij de inwoners van groot belang is.

Stad Utrecht dominant
Maar zorgelijker vind ik dat de stad (Utrecht) de planvorming domineert. Dat blijkt al uit de doelstelling “Op weg naar één verstedelijkingsstrategie” en het leidende principe van een “Gezond Stedelijk Leven”. Met hangen en wurgen kreeg onze gemeente nog het onderwerp “Groen & Landschap” in de regionale plannen.

Zouden ze niet (willen) weten dat bijna 2/3 van de inwoners van onze provincie buiten de steden Utrecht en Amersfoort woont. Op regionale plankaartjes ziet de Heuvelrug er altijd schattig, gezellig en groen uit met mooi gestileerde boompjes en soms ook een verdwaalde windmolen (NB: het CDA UH is tegen windmolens!).

Lobby kleine Gemeenten
Wij - de kleine gemeenten - hebben onze lobby slecht op orde en niet alleen als het om deze regionale plannen gaat. Want inmiddels is het ook duidelijk dat er minder geld uit Den Haag richting de kleine gemeenten gaat komen, ten gunste van de grote steden. Minister Ollengren van Binnenlandse Zaken die over de gemeenten gaat, trekt zich weinig aan van de grote financiële tekorten bij de kleine gemeenten. Stuurt ze wellicht aan op schaalvergroting? Oftewel nog meer fusies van kleine gemeenten? Je krijgt sterk de indruk dat dat zo is. Als wij iets van onze herindeling hebben geleerd is dat groter niet altijd beter is.

Steun zoeken bij de provincie lijkt logisch om Den Haag te bewerken, edoch ook het provinciale bestuur wordt gedomineerd door stads volk. De provincie als tegenmacht van de grote stad is vaak afwezig. De provincie beperkt zich nog te vaak tot louter toezichthouder op de gemeenten, in plaats van steun en toeverlaat in deze tijd.

Samenwerking
Anderzijds weten we nu waar we aan toe zijn. Laten we uitgaan van onze eigen kracht en blijven zoeken naar samenwerking met gelijkgestemden. Maar bovenal geloof ik in de kracht van onze inwoners, of ze nu hier geboren zijn of hier zijn komen wonen omdat het hier zo mooi is. Want dat mooie, laten we dat zo houden. En iets houden zoals het is, daar zijn we dan wel weer goed in.

Peter Kranenburg
Fractievoorzitter CDA Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.