24 maart 2023

Verslag van de CDA Online bijeenkomst 20 maart over Bosbrandgevaar

Op de 20 maart vond de online bijeenkomst plaats over het onderwerp de Veiligheid van onze bossen.

Ondanks het beperkt aantal deelnemers aan deze sessie, stuurden diverse mensen hun opmerkingen en waarnemingen aan ons toe, die wij graag met u willen delen. Veel van de inzendingen waren van mensen die naast of dicht in de buurt van onze prachtige bossen wonen. Onafhankelijk van elkaar namen zij waar dat de gevaren voor bosbranden grotendeels komt door het gedrag van mensen. We zijn allemaal zeer begaan met onze ‘Groene natuur’ en dat leest als een rode draad door alle commentaren. Als inwoners van deze gemeente begrijpen we ook dat we de 'natuurschatten' moeten delen met bezoekers uit andere delen van Nederland, maar dat brengt soms risico’s met zich mee. Het gevaar voor bosbranden in tijden van extreme droogte neemt daarbij navenant toe.
Maar er is meer. Zo is onderhoud aan de bossen en het grondwaterpeil ook een belangrijk aspect.

In een aantal inzendingen en gesprekspunten kwamen de volgende aspecten naar voren, in willekeurige volgorde:

  • Er worden regelmatig mensen waargenomen die rokend door de bossen lopen. Het erop aanspreken van dit gedrag is een goede aanpak, maar soms brengt dat ook risico’s met zich mee;
  • Waar mogelijk het grondwaterpeil verhogen, zodat bosmeertjes en sprengen niet droog komen te staan;
  • Het promoten van het gebruik van regentonnen en tuinplanten die beter tegen de droogte kunnen;
  • Beter toezicht op het gedrag van jongeren die in de avonduren in de buurt van campings zich vermaken met vuurtjes, alcoholgebruik en rookgedrag. (Peuken liggen daarna overal);
  • Nauwere samenwerking tussen Staatsbosbeheer en landgoed eigenaren over het te voeren beleid ten aanzien van onderhoud en bossen en brandpreventie;

Dit zijn een paar die in het kader van onze bossen en brandpreventie zijn genoemd. Natuurlijk zijn er nog veel meer. Wilt u meer horen van de VRU (Veiligheids Regio Utrecht), dan kunt u zich aanmelden via onderstaand emailadres voor de ALV van het CDA Utrechtse Heuvelrug op 19 april. (ook al bent u geen lid of heeft u een andere politieke voorkeur, u bent welkom)

Michiel Mooyaart
CDA Utrechtse Heuvelrug, commissielid
[email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.