26 januari 2021

Werner van Katwijk CDA-UH: 'Licht in de Broekhuizerlaan'

LICHT IN DE BROEKHUIZERLAAN

In de discussie over de Broekhuizerlaan ontstond maandagavond plotseling licht. De heer Stratenus had, als woordvoerder van de eigenaren van de laan al enkele malen vruchteloos de aandacht van de voorzitter geprobeerd te zoeken. Nadat ik vroeg of de heer Stratenus het woord mocht krijgen voordat ik namens het CDA het woord zou voeren haalde hij de scherpte uit het debat. Hij meldde dat in het overleg dat de eigenaren voerden met mevrouw Minnesma van Urgenda een haalbaar plan op tafel lag dat het mogelijk wel zou halen. In het plan is voorzien in het onderhoud van de bomen via een op te richten stichting. Daarbij zou dan de kap van alle bomen van tafel gaan.

Hoewel de procedure nog niet is stopgezet lijkt er dus licht in de tunnel. Ook op mijn vraag aan de eigenaren of het overnemen van de Broekhuizerlaan, die nu in particulier bezit is, door de Provincie een optie zou zijn reageerden de eigenaren positief.

Zorgelijk was wel dat er een zekere ‘hijgerigheid’ in de discussie in de raad zat, waarbij scoren voor de bühne en populisme kennelijk belangrijker is dan een probleem goed te regelen. Voor vele betrokken burgers wordt het niet makkelijker als zelfs raadsleden geen onderscheid kunnen maken tussen de bevoegdheden van de gemeente (beoordelen herstelplan op cultureel historische gronden) en die van de Provincie (het geven van een beschikking over het kappen van de bomen op basis van natuurwaarden en veiligheid).

Met name de BVH maakte het wel erg bont. Volgens de BVH was de rol van de provincie in de besluitvorming te verwaarlozen omdat deze na een simpele kapmelding de kap van de meer dan 300 bomen geruisloos zou toestaan. Daarbij ‘vergat’ de BVH dat het juist de provincie is die, met de Wet Natuurbescherming in de hand, een beschikking moest afgeven, dat zij dat niet zo maar zou doen en dat zonder de beschikking niet tot kap mocht worden overgegaan.

Eerder heeft het CDA als eerste fractie in de raad al aangegeven tegen de kap van de gezonde bomen te zijn maar het herstelplan als zodanig te steunen als onverhoopt toch tot kap zou worden besloten. Dat is ook aan de zuster CDA fractie in de staten gemeld en aan de betrokken gedeputeerden.

Maar wellicht is het niet nodig als de eigenaren samen met Urgenda een oplossing hebben gevonden.      

Werner van Katwijk
Fractielid CDA Utrechtse Heuvelrug
Tel: 06-23366032

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.