06 april 2021

Wonen en Verkeer op de Utrechtse Heuvelrug: Leden aan het woord

Afgelopen woensdag 31 maart was de derde video bijeenkomst met leden van het CDA Utrechtse Heuvelrug, ditmaal over het onderwerp Wonen en Verkeer. Aan deze bijeenkomst namen leden van het CDA deel, maar ook fractieleden, bestuursleden en commissievoorzitters. Het initiatief om deze bijeenkomsten te organiseren is primair om de leden de mogelijkheid te geven om hun wensen omtrent dit thema kenbaar te maken. Daarnaast is het voor fractieleden (en Wethouder) een belangrijke bron van informatie om de wensen die onder de bewoners van de UH leven te inventariseren en zoveel mogelijk in te passen in het verkiezingsprogramma voor de Gemeente Raad Verkiezing 2022.

We kunnen terugkijken op een zeer interessante bijeenkomst waar niet alleen nieuwe ideeën werden besproken, maar ook mogelijke nieuwe wegen naar oplossingen werden aangedragen, omdat we allen weten dat snelheid geboden is om de oplopende vraag naar woningen in onze Gemeente te kunnen beheersen. Deze discussie werd geleid door het fractielid Teunis Reedijk, die zich al jaren intensief inspant en inzet om de veelzijdige aspecten van dit dossier onder de aandacht te houden van het College.

Een van de constateringen hier als voorbeeld:
"Er bestaat huiver als gemeente om te veel tussen de marktpartijen te mengen en dat is begrijpelijk. Misschien zouden we terug moeten willen naar de gemeentelijke grond- en woningbedrijven van vroeger? Werd geopperd. Mogelijk werd daarmee wel een steen in de vijver geworpen. Want dan begeeft de gemeente zich op het werkveld van de woningcorporaties en wil je dat wel?"

"Uit andere opmerkingen mocht worden opgemaakt dat de druk op gemeente moet worden uitgebracht om toch zelf initiatieven te nemen. Met name aan woningen voor mensen met een kleinere beurs is een enorm gebrek in zowel de koop- als in de huursector. Daarnaast hebben onze starters, maar ook onze senioren een huisvestingsprobleem. Daar móet naar worden gekeken. Al werd ook terecht naar voren gebracht dat sommige senioren niet uit hun zes kamer-kast van een huis te branden zijn".

Wilt u het hele verslag lezen, dan kunt u dat hier lezen of downloaden.

Hebt u vragen over Wonen en Verkeer of over bijeenkomsten van het CDA-UH, dan kunt u een email sturen aan de Teunis Reedijk: [email protected]

 

NB: op 7 april kunt u deelnemen aan de (video) bijeenkomst: VERENIGINGEN & VRIJWILLIGERS samen met Peter Kranenburg, fractievoorzitter van het CDA-UH
aanmelden voor 7 april: [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.