Teunis Reedijk

Fractielid

Voor Overberg en Amerongen 

Het is alweer lang geleden, maar in ben op 21 augustus 1948 geboren op de Ridderhofstad De Natewisch aan de Lekdijk in Amerongen Ik ben dus een geboren in Amerongen, opgegroeid in het lieflijke Overlangbroek en woon nu bijna 30 jaar in Overberg. Na 49 jaar in het bedrijfsleven gewerkt te hebben, van leerling timmerman tot landelijk Projectmanager Nederland bij een grote Amerikaanse multinational ben ik vier jaar geleden met pensioen gegaan. Op dat moment wilde ik mij meer inzetten voor de samenleving, voor de kerk als kerkenraadslid (diaken) in de Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg, maar ook als raadslid van onze gemeente Utrechtse Heuvelrug. Daarbij mag niet vergeten worden dat onze mooie gemeente, naast een zelfstandige overheid, ook een radertje is in een groter geheel van gemeenten. In ieder geval; samen zijn die gemeente de overheid waarmee onze burgers het meest te maken krijgen. De Nederlandse gemeenten zijn de overheid die het dichts bij de inwoners staat. Daarom zijn raadsverkiezingen best belangrijk. Iedere stem telt.

Bij mijn raadswerk zijn de beleidsvelden die mij het meest aanspreken Ruimte, Bestuurlijke zaken, veiligheid en gezondheid, waarbij de menselijke maat en de zorg voor elkaar bovenaan staan en leidend dient te zijn. Voor mij geldt ook de Bijbelse boodschap- “Hebt uw naaste lief als jezelf” en dat houdt in dat ik respect en eerbied heb voor de mooie dingen die ik in de schepping aantref. Daarvoor zijn we samen verantwoordelijk voor. Ik zet me daarom graag in voor een goed rentmeesterschap.

Ook landelijk ben ik inmiddels wat meer politiek bezig, maar nog wel altijd voor die gemeenten in Nederland die mij aan het hart gaan. De nieuwe Omgevingswet komt er aan en om de invoering daarvan in zo goed mogelijke banen te leiden. Daarvoor mag ik mij via de Adviescommissie Raadsleden & Griffiers van de VNG in Den Haag bezighouden met de invoering van die Omgevignswet bij de gemeente(raden) Een flinke klus is mij inmiddels gebleken die ik heel graag via de VNG af zou willen maken in de komende Raadsperiode 2018 - 2022.

Voor al die politieke activiteiten, in de dorpen, in de gemeenten, maar ook landelijk vind ik vaak inspiratie en kracht in de opdrachten die de Bijbel ons geeft. Nee, niet dat die altijd een kant en klare oplossing kan bieden voor hedendaagse problemen, maar die mij en ons wel een spiegel voorhoudt hoe wij zorgvuldig met elkaar, de samenleving, de leefomgeving en met de schaars beschikbare ruimte voor wonen, leven, werken en recreëren moeten omgaan. Daar een goede balans in vinden is voor mij altijd ene uitdaging geweest. Dat zal door de komende ontwikkelingen beslist een heel belangrijk punt blijven. Dat houdt in dat ik mij in de komende raadsperiode graag sterk wil maken voor:

  • eerbied en een respectvol omgaan met de samenleving, de mens, de flora en de fauna
  • leefbare en vitale dorpen met zoveel mogelijk op maat gesneden voorzieningen
  • behoud van de basisschool in elk dorp
  • woningbouw en dan vooral Sociale woningbouw en aangepaste woningbouw voor starters en ouderen
  • zoveel als mogelijk is zelfstandig wonen van ouderen en van mensen met een beperking
  • zondagsrust en geen 24/7 economie, waarbij wij elkaar voorbij dreigen te lopen
  • veiligheid voor fietsers en voetgangers, liefst via gescheiden verkeersstromen
  • een oplossing voor de verkeersknelpunten die er nog altijd zijn in onze gemeente en dorpen
  • ruimte voor agrariërs voor een geode bedrijfsvoering, met zo weinig mogelijk overlast voor omwonenden
  • ruimte voor ondernemers voor ontwikkeling van hun bedrijven zodat zij binnen de mogelijkheden goede en stabiele bedrijven met goede vooruitzichten kunnen opbouwen.

Daaraan zou ik graag samen met anderen willen werken voor een goede toekomst voor ons allemaal en vooral voor onze (klein)kinderen, van wie eigenlijk deze aarde in leen hebben. Graag wil ik daar, samen met u, mijn steentje willen bijdragen in de komende jaren. Want alleen dan kunnen we Samen leven op de Heuvelrug, Waar Ieder Dorp Telt.

Teunis Reedijk, februari 2018.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.