09 december 2017

Beschermd wonen

In de raadsvergadering van 23 november is een besluit genomen over het beleidskader beschermd wonen.

De CDA-fractie heeft hier van harte mee ingestemd.

De cliënten waarvoor dit beleid geldt, zijn een zeer kwetsbare groep in onze samenleving. Zij zijn niet zelfredzaam en hebben vaak geen kracht meer. Daarom verdienen zij een uiterst zorgvuldige benadering en behandeling.

Deze benadering is goed geborgd in het beleidskader. In dit beleidskader komen verschillende wetten en regelingen samen, daarom heeft onze fractie benadrukt dat communicatie / voorlichting erg belangrijk is.

De gemeente Veenendaal werkt met verschillende gemeenten samen in de regio Amersfoort. In Amersfoort is ook de opvang voor daklozen uit Veenendaal geregeld.

Over de opvang van daklozen in Veenendaal, bij extreme weersomstandigheden, is een motie, door onze fractie ondersteund, aangenomen. Onze wethouder heeft toegezegd dat wanneer dat aan de orde is, in Veenendaal opvang wordt gezocht.

Dick Cozijnsen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.