07 november 2018

CDA kiest in begroting voor menselijk maat

CDA Veenendaal pleit er voor om de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp niet te verhogen. De menselijke maat is voor het CDA belangrijker dan de kille cijfers. Om die reden kiest het CDA ook voor behoud van het mantelzorgcompliment.

In de aanloop naar de behandeling van de begroting heeft het CDA veel telefoontjes ontvangen van verontruste inwoners. Vooral veel ouderen zijn afhankelijk van huishoudelijke hulp en zij kunnen de voorgestelde verhoging van een eigen bijdrage niet betalen. Het CDA pleit er voor de eigen bijdrage voor deze doelgroep niet te verhogen. Ook zet het CDA in op behoud van het mantelzorgcompliment. Mensen die voor hun naasten zorgen investeren hier liefde en tijd in. Bovendien bespaart dit geld voor de zorg. Daarom verdienen mantelzorgers een extraatje als blijk van waardering, aldus het CDA. Het CDA staat kritisch tegenover alle bezuinigingen op de sociale voorzieningen. De partij komt in de raadsvergadering met amendementen om die voorzieningen op peil te houden.

Het CDA vindt de eenmalige extra bijdrage aan het Christelijk Lyceum Veenendaal verantwoord.  Met deze bijdrage kan het CLV tijdens de verbouwing volstaan met één tijdelijke locatie. Hiermee worden onveilige verkeerssituaties voorkomen, wordt de lestijd gebruikt als lestijd en niet als verplaatsingstijd en worden buurtbewoners gevrijwaard van druk school-werk-verkeer.

Volgend jaar zou Veenendaal in het teken moeten staan van het ‘Gilbertjaar’. De activiteiten rondom het Gilbertjaar geven bedrijven uit Veenendaal mooie kansen om zich in Nederland en België te presenteren. Volgens het idee moet ‘Gilbert’ stad, bedrijven en onderwijsinstellingen verbinden. Het thema is gericht op alle Veenendalers en het belooft een feestelijk jaar te worden voor jong en oud. Het CDA vraagt zich wel af of de activiteiten met zoveel “gemeentegeld” moeten worden gefinancierd.

De CDA-fractie vindt ook dat het onderzoek naar de toekomst van de Lampegiet kan worden uitgesteld. Daar kan veel geld worden bespaard. Fractievoorzitter Harold Schonewille ziet nog meer bezuinigingsmogelijkheden: “Ook is er nog winst te behalen door een voorgestelde uitbreiding van de ambtelijke organisatie gefaseerd in te voeren en kritisch te kijken naar de investeringen voor ICT. Een verhoging van de gemeentelijke belastingen, zoals de OZB, kan dan achterwege blijven en de gemeentelijke reserve blijft op een gezond niveau. Zo kiest het CDA voor balans tussen mensen, bedrijven en stenen. Met deze voorstellen brengt het CDA de menselijke maat terug in de Veense politiek.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.