14 november 2019

CDA STEMT TEGEN DE BEGROTING.

Afgelopen maandag heeft het CDA -helaas- tegen de begroting moeten stemmen. Dat
hebben we niet zomaar gedaan, daar zijn verschillende redenen voor geweest.
In de eerste plaats heeft het CDA in Juni ook tegen de kadernota gestemd omdat daarin ons
inziens de verkeerde keuzes zijn gemaakt. Die verkeerde keuzes heeft het college doorgezet.

Het college kiest ervoor om de eigen wensen te prevaleren en daarmee de algemene reserve onvoldoende op peil te houden. Dit ten koste van onder andere voorzieningen voor de minima. En als klap op de vuurpijl: de uitwerking van één van de zoekrichtingen om te bezuinigen door het college, zonder daarbij de gemeenteraad als hoogste orgaan daarbij te betrekken of zich te laten uitspreken. Dit is natuurlijk ongehoord. Eerst beleid, dan geld. Niet andersom.

De ChristenUnie wilde deze weeffout herstellen door middel van een amendement, maar trok deze alsnog daags voor aanvang terug. Toen vervolgens de oppositie partijen dit amendement alsnog inbrachten, steunde de ChristenUnie hun eigen opgestelde tekst niet. Het is betreurenswaardig dat juist de minima de dupe worden van een politieke twist.

Het CDA heeft al meerdere malen alternatieven aangereikt om de financiën op orde te
krijgen, maar deze goede plannen worden niet gehoord. Terwijl heel veel inwoners ons
weten te bereiken met hun verhalen en de gevolgen van dit beleid voor hun portemonnee.
Dat is de stijl van het CDA: luisteren naar inwoners, rechtvaardige keuzes maken en tegelijk
het grotere geheel in de gaten houden!

De titel van het raadsprogramma: iedereen doet mee, kunnen we daarom met gemak
veranderen in de grote vraag: doet iedereen nog mee??

Het is daarom dat het CDA met tegenzin heeft moeten tegenstemmen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.