24 januari 2020

CDA stemt tegen; teveel bezuinigd op minimabeleid

In de raadsvergadering van donderdag 23 januari werd het Integraal Beleidskader Sociaal Domein behandeld. De CDA-fractie heeft uiteindelijk tegen gestemd. Niet alleen omdat er structureel teveel wordt bezuinigd op het minimabeleid, maar ook omdat onze fractie van mening is dat de raad niet voldoende betrokken is bij het concreet maken van de doelstellingen.

De stemverhouding was tekenend voor de situatie in de gemeenteraad van Veenendaal. De gehele coalitie stemde voor, de gehele oppositie stemde tegen. En dat niet voor de eerste keer. Daar waar ook de oppositiepartijen voorstellen doen tot verbetering van het beleid, worden deze systematisch niet serieus overwogen. Het beeld dat hiermee naar voren komt is dat dit college geen oog en oor heeft voor de minderheid.

Het is dus niet meer de vraag of de besluiten die de gemeenteraad neemt nog een weerslag geeft van de belangen van onze inwoners. Als de stem van een deel van de raad, en daarmee onze inwoners, niet meer wordt gehoord is democratie in Veenendaal ver te zoeken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.