26 november 2021

CDA Veenendaal maakt verkiezingsprogramma en lijst bekend

Op 24 november 2021 heeft de ALV van CDA Veenendaal de lijst en het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 vastgesteld. Het CDA gaat de verkiezingen in met de slogan CDA; Verbindend en Voortvarend voor Veenendaal. Wij willen bouwen aan een Veenendaal voor iedereen waarbij een betrouwbare overheid centraal staat. Doen wat je zegt en belooft en als gemeente openstaan voor ideeën en bijdragen van inwoners. Een inwoner van Veenendaal mag door onze gemeente nooit met wantrouwen worden benaderd. CDA Veenendaal staat voor een overheid die haar inwoners betrekt en hun stem hoort. Kortom: een betrouwbare overheid, die staat voor het algemeen belang.

Het volledige programma is hier te vinden: Link | PDF >>

Met dit programma willen wij een verandering binnen onze gemeente inzetten zegt Harold Schonewille (lijsttrekker CDA Veenendaal). We hebben een prachtige gemeente, maar op sommige punten is een inhaalslag en vernieuwing nodig. Daarom zetten wij een aantal thema’s centraal voor de komende jaren: een tweede ontsluiting voor Veenendaal Oost omdat de verkeerssituatie daar niet langer houdbaar is. Verder wil het CDA de komende jaren drie icoonprojecten opstarten om de stad aantrekkelijker te maken: de Duivenweide, de inrichting van het gebied rondom het Thoomesplein (inclusief het stadsstrand) en het Scheepjeshofplein. Met meer groen en meer water in onze binnenstad. Verder moet er worden gebouwd voor middeninkomens, zowel op middenhuur als op koop, hier moet de gemeente ook meer de regie nemen. Het CDA staat voor een gezond financieel beleid, waarbij de OZB niet verder wordt verhoogd en het CDA Veenendaal wil structurele ondersteuning voor organisaties die dierenmishandeling voorkomen. Naast deze thema’s zijn er nog talloze onderwerpen waar het CDA Veenendaal zich de komende jaren voor gaat inzetten, deze zijn ook te lezen in het verkiezingsprogramma.

Naast het verkiezingsprogramma is de lijst ook definitief vastgesteld op de ALV van 24 november. Harold Schonewille is opnieuw lijsttrekker, Alies Katerberg staat op plek 2, huidig raadslid Mark Ruitenbeek op 3 en Marc Dorst staat op plek 4, Marlies Bochane op plek 5, Rogier Postma op plek 6 en Reinhart van der Borg op plek 7. Verderop in dit artikel staat de volledige lijst.

Lijsttrekker Harold Schonewille: ‘’Met deze lijst geven we vorm aan ons ambitieuze programma, we hebben een goede mix van jonge en ervaren mensen die, op inhoud, onze stad echt verder kunnen brengen. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij tijdens de verkiezingen onze inwoners kunnen overtuigen van ons lokale verhaal en onze plannen’’.

De komende jaren blijven wij onszelf. Wij stellen ons telkens de vraag: Wat maakt ons uniek? Wat bindt ons samen? Welk beleid past daarbij en hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen in ons dorp? Van kinderen, ouders en grootouders. Tot bedrijven en hun werknemers. Iedereen moet zich thuis voelen. Daar maken we samen werk van.

De gehele lijst voor de komende verkiezingen staat hieronder:

 

Nr.

Naam

1

Harold Schonewille

2

Alies Katerberg

3

Mark Ruitenbeek

4

Marc Dorst

5

Marlies Bochane

6

Rogier Postma

7

Reinhart van der Borg

8

Marije Stegenga

9

Elbert van Bentum

10

Frank Buijs

11

Jennifer Ruitenbeek

12

Joost Breas

13

Roosmarijn Lindner

14

Christiaan van Dijk

15

Andries Fikkert

16

Menno Vink

17

Eric Enzlin

18

Wilrik van ’t Noordende

19

Judith de Boer

20

Henk Hoitink

21

Ben Dijkhuizen

22

Arjan Segers

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.