19 november 2022

CDA Veenendaal tevreden met verbod op recreatief gebruik lachgas na jarenlange lobby

Afgelopen donderdag reageerde de Veenendaalse gemeenteraad met tevredenheid op het nieuws dat het kabinet heeft besloten tot een nationaal verbod op recreatief gebruik van lachgas per 1 januari 2023. Dat de Raad van State zich afvraagt of het verbod in alle gemeenten kan worden gehandhaafd, is voor het CDA Veenendaal geen bezwaar. Alies Katerberg zet zich namens het CDA al jaren in voor dit verbod en kreeg ook steun van ProVeenendaal en de ChristenUnie, met wie ze samen een motie indiende die in 2019 werd aangenomen. In de Tweede Kamer moest CDA'er Anne Kuik zich ook jarenlang inspannen voor meer aandacht voor -en een verbod op- lachgas.

Handhaving
Burgemeester Kats is voornemens per invoeringsdatum direct -en zonder waarschuwing vooraf- strikt te gaan handhaven, zo stelde hij in de Rijnpost. Ook de politie is blij met het aangekondigde verbod op het recreatieve bezit van lachgas. Vanaf 1 januari staat het gas, dat populair is onder jongeren, op de lijst met verboden middelen. Daarmee worden het bezit en de verkoop ervan illegaal, heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Alies: "Het CDA, zowel in de gemeenteraad als in vele andere gemeenten en in de Tweede Kamer, werd jarenlang weggehoond met ons pleidooi voor een verbod op recreatief gebruik van lachgas. Veel en steeds meer gebruikers, vooral jongeren zijn inmiddels verslaafd geraakt aan lachgas. Het aantal verkeersongevallen met lachgas is schrikbarend hoog en het risico op blijvend lichamelijk letsel is aangetoond."

Alles voor geld
De Raad van State betwijfelde in juli dit jaar nog of het onderscheid tussen recreatief gebruik en medisch gebruik wel duidelijk genoeg is vastgelegd en wilde dit beter gedefinieerd hebben. Maar de gezondheidsrisico's voor de vaak jonge gebruikers zijn dusdanig, dat deze details teveel tijd zouden kosten. In welke gevallen gebruik van lachgas wel toegestaan is en in welke gevallen niet, is volgens het kabinet wel degelijk duidelijk omschreven. Uiteraard blijft het gebruik van lachgas voor medische en technische doeleinden toegestaanj en mag je het nog steeds in de slagroomspuit stoppen. Alies: "Het CDA Veenendaal had juist deze week een gesprek gevraagd met de burgemeester, samen met ProVeenendaal en de ChristenUnie. Nu werden we positief verrast door het nationale verbod dat per 1 januari ingaat. Het getuigt van meedogenloos opportunisme dat de Veenendaalse uitbaters van lachgas de laatste zes weken van dit jaar nog maximaal geld willen verdienen ten koste van alles, waaronder de gezondheid van onze jongeren. De handhaving van het lachgasverbod is bij de burgemeester straks in goede handen, daarop vertrouwt het CDA."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.