23 september 2018

CDA wil actieve rol van Gemeente Veenendaal om sportsubsidies binnen te halen

Veenendaalse sportverenigingen kunnen subsidie aanvragen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Die subsidie kunnen de verenigingen gebruiken voor het bouwen en onderhouden van hun accommodaties, maar ook voor de aanschaf van nieuwe sportmaterialen. In de landelijke subsidiepot zit € 87 miljoen.

CDA Veenendaal hecht veel waarde aan de maatschappelijke functie die sportclubs hebben. De CDA-fractie ziet in de mogelijke subsidies kansen voor de lokale sportorganisaties. Daarom wil het CDA van het College van B&W weten of deze subsidieregeling actief onder de aandacht van de verenigingen wordt gebracht. Immers, op=op en hoe eerder een aanvraag is gedaan, des te groter is de kans van toekenning. Bovendien heeft het CDA Veenendaal B&W gevraagd of zij mogelijkheden ziet om verenigingen te ondersteunen bij de soms taaie subsidieaanvragen.

Schaduwraadslid Ron van Stokkum: " Verenigingen draaien meestal op vrijwilligers en die zijn al druk genoeg. Bovendien hebben ze meestal minder ervaring met subsidieaanvragen dan gemeenteambtenaren. Daarom roept de CDA-fractie het College op om de subsidie snel onder aandacht te brengen bij de sportclubs en de verenigingen zo mogelijk te ondersteunen bij een aanvraag."

Met de subsidie kunnen sportclubs investeren in de toekomst van de vereniging. De subsidieregeling is een onderdeel van het Nationaal Sportakkoord, dat eind juni door de minister van Medische Zorg en Sport en betrokken partijen is ondertekend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.