23 september 2018

CDA zet zich in voor betaalbare huishoudelijke hulp

Het college van B&W wil de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp verhogen van € 10,- naar  €15,- per uur. Daardoor stijgt de bijdrage voor mensen die afhankelijk zijn van huishoudelijk hulp volgend jaar met 50%. CDA Veenendaal zet zich in voor de menselijke maat en heeft daarom in juni, bij de behandeling van de kaderbrief, al een motie ingediend om het tarief op €10 te houden.

Ondertussen krijgt het CDA signalen van bezorgde mensen die afhankelijk zijn van huishoudelijke hulp. Fractievoorzitter Harold Schonewille: “In oktober vergadert de Gemeenteraad over de begroting voor volgend jaar. Dat is het laatste moment waarop het CDA duidelijk kan maken dat de voorgenomen verhoging niet acceptabel is. Dan wil het CDA proberen om de verhoging te voorkomen. Daarom wil het CDA graag in contact komen met bewoners die geraakt worden door deze voorgenomen verhoging.”

Reageren
Inwoners van Veenendaal die door deze maatregel worden getroffen kunnen schriftelijk reageren naar de CDA afdeling Veenendaal, p.a. Buurtlaan-Oost 84, 3907AC Veenendaal.

Telefonisch contact is mogelijk op elke werkdag van 27 september t/m 3 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 06 – 83 98 47 62. Of stuur een bericht via mail: cda.vdaal@gmail.com 
Het CDA wil de opmerkingen van burgers gebruiken bij haar argumenten om de eigen bijdrage op €10 te houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.