29 november 2020

Enquête Veenendaal-Oost

CDA Veenendaal heeft naar aanleiding van de nieuw te bouwen wijk Groenpoort en de discussie daarover in de Gemeenteraad met betrekking tot een warmtenet, via Facebook een enquête uitgezet. Deze enquête was gericht op de inwoners van Veenendaal Oost en hun ervaringen met het warmtenet van DEVO. We hebben de volgende 9 vragen (en één open invulveld) gesteld.

  • Hoelang woont u inmiddels in uw woning met een aansluiting op het warmtenet van DEVO?
  • Woonde u al in Veenendaal of bent u van buiten Veenendaal naar Oost gekomen?
  • Als u een woning koopt, welke mate van keuzevrijheid vindt u dat u moet hebben in het
  • verwarmingssysteem van uw woning?
  • Als u zelf zou kunnen kiezen voor een systeem, wat zou dan uw voorkeur hebben?
  • Hoe ervaart u de tarifering (kosten) van het systeem van DEVO?
  • Hoe ervaart u het gebruikersgemak?
  • Geef een cijfer aan de verwarming van uw woning?
  • Geef een cijfer aan de verkoeling van uw woning?
  • Heeft u, in de periode dat u woont in uw huis, storingen ervaren?

De resultaten van de enquête kunt u vinden in het bestand dat hier is bijgevoegd. PDF Enquêtevragen compleet >>

Mede op basis van deze resultaten hebben wij in onze bijdrage in de Gemeenteraad van 26 november 2020 en in onze moties en amendementen, rekening gehouden met de zaken die leven onder de inwoners. Daarnaast hebben wij op vrijdag 27 november 2020 de resultaten van de enquête aangeboden aan de directeur van DEVO, en hem verteld waar de pijnpunten van de inwoners zitten. We hebben op die manier proberen recht te doen aan de issues en problemen die mensen ervaren met de warmte en koeling van DEVO.

Wij kunnen niet alle aandachtspunten die spelen rondom het huidige warmtenet oplossen, maar we kunnen er rondom Groenpoort wel van leren. Vandaar dat we in onze bijdrage in de Gemeenteraad ook ernstig rekening hebben gehouden met de zaken waar men nu tegen aan loopt, zodat we dat kunnen verwerken in onze visie op de nieuwe wijk.

Ten slotte willen wij iedereen die de enquête heeft ingevuld hartelijk bedanken voor de tijd en moeite! Als er nog vragen of opmerkingen zijn, dan zijn wij daarvoor natuurlijk altijd bereikbaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.