30 juni 2018

Geen verhoging eigen bijdrage schoonmaakondersteuning!

De CDA-fractie Veenendaal wil dat het college nog eens goed kijkt naar de plannen voor 2019 om de eigen bijdrage van de schoonmaakondersteuning met 50% te verhogen. In 2015 is de eigen bijdrage vastgesteld op € 15,- maar in de afgelopen jaren heeft de gemeenteraad, met overgrote meerderheid, ervoor gekozen om dit bedrag te verlagen naar € 10,-.

Schoonmaakondersteuning is er voor mensen die afhankelijk zijn van zorg; een financieel kwetsbare groep. Dit college kiest ervoor debijdrage vanaf 1 januari (terug) te verhogen naar € 15,-. De eigen bijdrage is voor veel mensen nu al hoog, en daarbij komt de verhoging als donderslag bij heldere hemel.

Niet eerder dan oktober, tijdens de behandeling van de begroting, komt hier duidelijkheid over. Voor de CDA-fractie is de verhoging en de communicatie hierover reden genoeg om het op de agenda te zetten voor komende raadsvergadering.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.