22 februari 2020

Getwijfeld over schoolzwemmen

In het Beleidskader Sport en bewegen staat niets over schoolzwemmen. Het CDA vindt schoolzwemmen een uitstekende aanvulling op het bewegingsprogramma van basisschoolleerlingen. Vaak komen leerlingen na het behalen van zwemdiploma’s nog amper in een zwembad. De zwemvaardigheid vermindert hierdoor snel. Schoolzwemmen houdt die vaardigheid op peil. Het CDA begrijpt dat schoolzwemmen een financiële en een school-organisatorische kant heeft. Vervoer, tijd en verantwoordelijkheid leggen een grote druk op het onderwijs.

Desgevraagd zeggen sommige schooldirecties wel te voelen voor een incidenteel (maandelijks) zwemprogramma. De vraag die bij het CDA rees: willen we schoolzwemmen weer in het lesprogramma hebben (en is het dan een verantwoordelijkheid van de overheid), of is het onderhouden van de zwemvaardigheid een verantwoordelijkheid van de ouders? Wij komen, na het horen van diverse groeperingen, tot de conclusie dat het toch de verantwoordelijkheid van de ouders is. Daarom zet het CDA schoolzwemmen niet weer op de politieke agenda.

Ron van Stokkum

Schaduw-raadslid CDA

Lees ook een artikel hierover in de Rijnpost >> 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.