20 december 2017

Interview met Harold Schonewille in de Rijnpost

Tekst door: Jaap Pilon
Verschenen in Rijnpost editie 20 december 2017

“Mensen zullen mij kennen als de initiatiefnemer van Creative Arts School Elevate. Bij de ontwikkeling van zo’n organisatie kwam ik veel met het gemeentelijk cultuurbeleid in aanraking. Als je dan vindt dat zaken moeten veranderen, zal je daar zelf je schouders onder moeten zetten”, aldus Harold Schonewille (49). En dus besloot Schonewille de politiek in te gaan. Hij sloot zich aan bij het CDA en werd onlangs verkozen tot lijsttrekker van de lokale partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. 

Wil je je even aan de kiezer voorstellen?
Ik ben Harold Schonewille, geboren in 1968 in het Drentse Westerbork. Ik ben getrouwd met Erica en heb drie tienerdochters. Ik ben zelfstandig ondernemer in de muziek, vooral op het gebied van arrangeren, dirigeren en lesgeven.

Waarom heb je juist voor het CDA gekozen?
Ik heb gekozen voor het CDA vanuit de maatschappelijke betrokkenheid. CDA’ers zullen altijd zoeken naar verbinding. Ik zie zoveel mensen die bij het CDA betrokken zijn, die vrijwilligerswerk doen bij een voedselbank, als schuldhulpmaatje, mantelzorger of als gastvrouw en gastheer. Mensen die zich maatschappelijk inzetten binnen een vereniging, stichting, kerk of sportclub voelen zich bij ons thuis. Omdat we weten dat we het samen moeten doen. Ik herken mijzelf enorm in deze mensen. “Niet te veel praten, maar handen uit de mouwen en het goede doen. Het liefst in stilte dienend”. Die houding sluit aan bij de uitgangspunten van het CDA, zoals rentmeesterschap, solidariteit en sociale gerechtigheid.

Waarvoor zal het CDA de komende vier jaar onder jouw leiding staan?
De verandering bij het CDA is nu al zichtbaar door de komst van jonge nieuwe mensen in ons bestuur en op onze verkiezingslijst. Het mooie is dat we dit kunnen combineren met behoud van kennis en ervaring van de huidige fractieleden. Onze koers van verbinden en bruggenbouwen blijft hetzelfde, maar we zullen dat wel op een manier doen die past in deze tijd en die aansluit bij onze inwoners. In ons verkiezingsprogramma vertalen wij verbinding en betrokkenheid naar praktische en concrete voorstellen waarin de inwoners van Veenendaal centraal staan. Ik wil het CDA een duidelijk profiel geven waarbij wij zichtbaar, dienend en midden in de Veense samenleving staan. Ons verkiezingsprogramma heet niet voor niets: ‘Sterk en Betrokken’.

Welke ervaring heb je tot nu toe met de politiek?
In het Engels zouden ze mij een ‘freshman’ noemen. In het Nederlands vertaald is dat een ‘groentje’, maar ik vind het wel een mooie titel. Dat woord “fresh” doet me denken aan een frisse wind in de politiek. Ik heb natuurlijk in mijn tijd als directeur van Elevate vanaf de ‘andere kant’ veel ervaring opgedaan als het gaat om cultuurbeleid. Daarnaast heb ik behoorlijk wat bestuurlijke ervaring met organisaties en verenigingsbesturen.

Ben je eventueel bereid zitting te nemen in een nieuw te vormen college van B&W?
Bedoel je mij persoonlijk als wethouder? Ik kom zelf net kijken, dus het is maar de vraag of dat een verstandige zet zou zijn. Als CDA hebben we laten zien dat we afgelopen jaren bestuursverantwoordelijkheid durven en willen nemen. Ik ben blij dat we op dit moment al een team van kandidaten klaar hebben staan. Voor mijzelf zie ik vooral een rol weggelegd als leider van de nieuwe CDA-fractie.

Welke zaken krijgen bij het CDA onder jouw leiding de komende jaren de aandacht in de lokale politiek?
De zaken die wij willen aanpakken, zijn de zaken die direct impact hebben op de inwoners van Veenendaal.Kortom: we zijn niet voor ‘systeemoplossingen’, waarbij het op papier goed geregeld lijkt, maar waarbij het in de praktijk niet werkbaar blijkt. Landelijk werd de CDA-campagne gevoerd met de slogan ‘Voor een land dat we door willen geven’. Hoewel ik dat altijd wat suf vind klinken, zegt het eigenlijk alles. De hoofdvraag is: ‘Hoe maken wij het voor onze inwoners, jong en oud, beter?’. Wij willen zaken de aandacht geven die te maken hebben met het creëren van een sterke samenleving, waarin mensen naar elkaar omzien en het samen doen. Dat vertaalt zich in onderwerpen waarover men zich zorgen maakt: is mijn straat nog veilig, is zorg voor ouders goed geregeld, vind ik hier een leuke stage, kunnen mijn kinderen hier komen wonen? Ons programma geeft daar antwoord op. We hebben veel aandacht voor de Veenendaalse samenleving, maar ook voor leefomgeving en milieu.

Waar zie je het meest naar uit tijdens je komende politieke loopbaan?
Ik heb drie zaken waar ik echt naar uitkijk. Ten eerste om praktisch aan de slag te gaan met een geweldig team. Een combi van ervaren en nieuwe fractieleden. Ten tweede om vanuit mijn rol als lid van de raad mensen te ontmoeten die zich in onze maatschappij inzetten en van deze mensen te leren hoe we de samenleving nog sterker kunnen maken. Ook zie ik uit naar debatten, waarbij je als partijen elkaar tot op de kern kunt bevragen en samen tot het beste voor Veenendaal kan komen.

Hoe staat het thuisfront tegenover je keuze om de politiek in te gaan?
Ik heb de keuze in overleg met mijn vrouw gemaakt. Mijn kinderen vinden het stiekem eigenlijk wel leuk dat ik de politiek in ga. Daarnaast hoor ik alleen maar positieve reacties van mensen uit mijn omgeving.

Je mag één vraag stellen aan één lokale politieke partij
Ik heb een vraag aan de ChristenUnie. Deze partij heeft al jaren veel zetels in de raad. Ik ervaar de CU op landelijk niveau vaak als progressief christelijk. Het valt mij op dat de partij in Veenendaal andere keuzes maakt, b.v. voor het winkelcentrum, maar ook als het gaat om onderwijs of cultuur. Hoe past dit bij een progressief christelijke partij?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.