23 januari 2020

Kind van de rekening

Elke inwoner van Veenendaal die te maken krijgt met zorg, krijgt te maken met de gemeente. Alle taken die de gemeente uitvoert op het gebied van zorg, vallen binnen het Sociaal Domein. Daarbij gaat het om WMO, Jeugdzorg, Minimabeleid en Participatie. 

Voor de komende raadsvergadering staat het Integraal Beleidskader Sociaal Domein op de agenda. Grote financiële tekorten hebben er al voor gezorgd dat dit college ervoor heeft gekozen flink te bezuinigen op de WMO en minimaregelingen. Een stap die volgens de CDA-fractie voorkomen had kunnen worden. De zwaksten worden daarmee het kind van de rekening. 

Het beleidskader waar de raad zich nu over moet uitspreken is voor de CDA-fractie niet concreet genoeg. Met de voorstellen die onze fractie zal doen krijgt de gemeenteraad meer grip op de zaak en worden minima gespaard. Het kan en moet anders. 

Eric Enzlin
Raadslid CDA Veenendaal

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.