22 oktober 2020

Meer ruimte voor basisscholen in Veenendaal-Oost

De gemeente gaat zorgen voor extra schoolruimte in Veenendaal-Oost voor de komende 15 jaar. Een motie van Ronald van der Weerd (ProVeenendaal) en Mark Ruitenbeek (CDA) met deze strekking werd donderdagavond 15 oktober aangenomen in de gemeenteraad.

De gemeenteraad stelt huisvesting beschikbaar aan alle scholen in Veenendaal. In het Ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost zijn drie basisscholen gevestigd en alle drie deze scholen komen ruimte te kort. Op veel andere scholen in Veenendaal is juist ruimte over. Dit komt deels doordat er veel jonge gezinnen wonen in de nieuwbouwwijk en deels doordat de scholen in Veenendaal-Oost bepaalde voorzieningen hebben die zorgen dat ouders uit heel Veenendaal (en soms zelfs van buiten Veenendaal) hun kinderen in het Ontmoetingshuis naar school sturen, terwijl het schoolgebouw alleen is berekend op de kinderen die in Oost wonen.

De gemeente zal met de schoolbesturen een plan uitwerken voor tijdelijke huisvesting om het ruimteprobleem op korte termijn op te lossen en voor de langere termijn zal de gemeente met schoolbesturen zoeken naar een goede verdeling van schoollocaties binnen Veenendaal. Het doel is dat elke school in Veenendaal voldoende ruimte heeft, dat er niet onnodig nieuwe schoolgebouwen hoeven te worden gebouwd (met alle kosten die daarbij horen) en dat ook bijzondere vormen van onderwijs, zoals het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, beschikbaar zijn voor kinderen uit heel Veenendaal. Het zou overigens goed zijn wanneer schoolbesturen die dergelijke bijzondere voorzieningen willen starten dit in het vervolg in een vroeg stadium met de gemeente overleggen, zodat de gevolgen voor de ruimte (benodigde aantal klaslokalen) op de school eerder in kaart kunnen worden gebracht.

Het kan voorkomen dat een school een ander gebouw krijgt toegewezen of dat een school een tweede locatie krijgt op kleine afstand (maximaal 15 minuten fietsen, meestal veel minder) van het hoofdgebouw. In de overleggen tussen gemeente en schoolbesturen zal aandacht zijn voor het ruimtegebrek in Veenendaal Oost, de verdeling van leerlingen over de diverse schoolgebouwen in Veenendaal, de beschikbare financiën en de krappe behuizing van het openbaar onderwijs in heel Veenendaal.

Er zullen verschillende plannen worden uitgewerkt en deze plannen zullen in het eerste kwartaal van 2021 aan de gemeenteraad worden voorgelegd, zodat een goede keuze kan worden gemaakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.