15 februari 2023

Minister van Gennip bouwt samen met ondernemers en onderwijs aan de toekomst

Afgelopen maandag bracht Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bezoek aan Veenendaal. De middag stond in het teken van ‘bouwen aan de toekomst’ en werd georganiseerd in nauwe samenwerking tussen het CDA Veenendaal, Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal en gastheer Infosupport. In drie deelsessies ging het over de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven bij levenslang leren en omscholing, over het succes van ICT Valley en over gelijkwaardige kansen op de arbeidsmarkt. Minister van Gennip benadrukte in haar bijdrage onder andere het belang van (om-)scholing, niet alleen voor werkenden maar ook voor mensen die nu thuiszitten en graag aan de slag willen.

Harold Schonewille, fractievoorzitter van het CDA Veenendaal: “Het vraagstuk rond arbeidsparticipatie, omscholing en een inclusieve werkvloer speelt in heel Nederland, maar zeker in Veenendaal. Minister van Gennip nam maandag ruim de tijd hierover met talloze ondernemers, leden en relaties van gedachten te wisselen. Dit onderstreept dat we als CDA Veenendaal een relevant thema aansnijden.”

Marije Stegenga, de Veenendaalse kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen namens het CDA: “Ik heb een aantal belangrijke punten gehoord dat ik mee kan nemen naar de provincie. Daarnaast werd het weer heel helder hoe belangrijk het is dat er een goede verbinding is tussen lokale en provinciale overheden.”

Menno Vink, voorzitter CDA Veenendaal: “Het CDA Veenendaal is blij dat we in betrekkelijk korte tijd een inhoudelijk programma hebben kunnen neerzetten. We brengen graag ondernemers, onderwijs en overheid in contact om ideeën uit te wisselen en problemen op te lossen. Ik bedank onze relaties en leden en ben trots dat we dit samen hebben mogelijk gemaakt.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.