19 maart 2018

Stem CDA, juist bij lokale verkiezingen

Het CDA kreeg tijdens de campagne verschillende keren de vraag: waarom zou ik op een landelijke partij stemmen in de gemeenteraad? Veenendaal is maar een kleine gemeente qua oppervlakte, je zit dus snel buiten Veenendaal en het is prettig als daar ook rekening wordt gehouden met belangen van Veenendaal, met uw belangen. Lokale problemen stoppen immers niet bij de gemeentegrenzen.

Dat klinkt abstract, dus laat ik een paar voorbeelden noemen:

  1. Station Veenendaal-De Klomp dreigt haar intercity status te verliezen, maar ligt in de gemeente Ede. Inwoners van Veenendaal gebruiken dit station veel, meer dan de inwoners van Ede. Waar lokale partijen nog bezig zijn met het opzetten van handtekeningenacties, heeft het CDA al vragen gesteld aan het college van B&W in Ede en de zaak in Den Haag onder de aandacht gebracht van de minister.
  2. Rondweg-Oost staat in de spits steeds vaker vast en de uitlaatgassen zorgen voor minder gezonde lucht in de omliggende wijken. De Rondweg is onderdeel van een provinciale weg die langs verschillende gemeentes en door 2 provincies loopt, met een brug over de Rijn die van het Rijk is. Het CDA bracht haar afdelingen uit alle betrokken gemeentes en uit de beide provincies samen en kwam tot 1 plan, waarin luchtkwaliteit en doorstroming samen worden gebracht. Een kamerlid kwam kijken naar de lokale situatie en vroeg er in Den Haag aandacht voor.
  3. Veel problemen in Veenendaal zijn niet uniek. Leegstand in het centrum, overlast van hangjongen en te veel hondenpoep op straat; dergelijke problemen zie je in veel meer middelgrote plaatsen. Het CDA kan dan snel overleggen met collega’s om te kijken welke oplossing daar werkt. Een lokale partij loop het risico dat ze onder de noemer lokaal maatwerk, eerst alle fouten die elders al een keer gemaakt zijn herhalen, voordat ze tot een echte oplossing komen.
  4. Wandelen in de natuur. Alle natuurgebieden rondom de Veense bebouwde kom liggen formeel geheel of gedeeltelijk buiten Veenendaal, terwijl onze inwoners er het meest gebruik van maken. Door een initiatief van het CDA is Kwintelooyen nog steeds open, nu onder gezamenlijk bestuur van Veenendaal en Rhenen. De Groene Grens ligt op de grens met Ede en de provincie Gelderland, om het hier mooi groen te houden met mooie wandelpaden blijft samenwerking nodig. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen.
  5. Veenendaal is te klein om de zorg voor alle onze inwoners helemaal zelf te organiseren. Ook economisch helpt het als we samenwerken, bijvoorbeeld bij het aantrekken van toeristen. We werken samen met de regio Food Valley en de regio Amersfoort voor diverse gemeentelijke taken. Dit is goedkoper en kwalitatief beter.

De kracht en stabiliteit van een grote landelijke partij zie je ook terug in de kandidatenlijst: het CDA presenteert u een lijst met 27 kandidaten. Stuk voor stuk mensen die bijdragen aan Veenendaal door vrijwilligerswerk, ondernemerschap of zorg voor naasten. Verschillende generaties zijn vertegenwoordigd. Zo is een landelijke partij ook heel lokaal betrokken. Alle kandidaten in de top-10 van onze lijst hebben vervolgens een scholingsprogramma aangeboden gekregen. Onze mensen zijn dus geworteld in Veenendaal, ze zijn professioneel en hebben verstand van zaken. Kortom met een stem op het CDA kiest u voor een betrouwbare partij, die de verantwoordelijkheden van het gemeentebestuur aan kan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.