10 februari 2023

Veense provinciekandidaat Marije Stegenga: “Meer provinciale aandacht voor veilige straten en openbaar vervoer”

Het CDA Veenendaal ging vrijdagavond met inwoners in gesprek rond het openbaar vervoer en bij tunneltjes en vroeg de mensen hoe veilig zij zich voelen. Weliswaar is de verlichting bij openbaar vervoer en tunnels verbeterd de afgelopen jaren, dat neemt niet weg dat mensen op veel plekken een gevoel van onveiligheid ervaren. Vooral bij vrouwen en minderheden is dit het geval. Marije: “We horen dat vrouwen voor hun gevoel van veiligheid nog altijd met een telefoon of een sleutelbos in de hand over straat gaan. Ook worden niet-hetero’s soms nageroepen en lastiggevallen, dat is iets wat we ons als politiek en als samenleving moeten aantrekken.”

Wat kan de provincie Utrecht hierin betekenen? Marije: “In de Provinciale Staten vraagt het CDA voortdurend aandacht voor toegankelijkheid van openbaar vervoer en veilige fietsverbindingen in het buitengebied. Het gevoel van veiligheid is daarbij altijd een belangrijk aandachtspunt. Het CDA in de provincie Utrecht wil dat de ervaren veiligheid van onder andere vrouwen en minderheden steeds wordt meegenomen bij keuzes over de inrichting van wegen, fietspaden en openbaar vervoer”.

Als lid van de Veenendaalse CDA-gemeenteraadsfractie herkent Alies Katerberg deze uitspraken: “Klachten over niet-functionerende straatverlichting moeten veel sneller worden aangepakt. Het kan niet zo zijn dat in een wijk als Veenendaal-West dagenlang de straatverlichting niet werkt. Dat vrouwen en minderheden zich niet wagen in fiets- en wandeltunnels zodra het donker is. Namens het CDA Veenendaal ga ik hierover binnenkort schriftelijke vragen stellen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.