02 januari 2018

Verbreding Rondweg-Oost: hoe nu verder?

In de raadsvergadering van december 2017 heeft het CDA de leefbaarheid van mensen die wonen in de buurt van Rondweg-Oost benadrukt. Het CDA ziet de noodzaak van verbreding van de rondweg, om Veenendaal bereikbaar te houden voor bedrijven en inwoners. Tegelijk moeten maatregelen worden genomen om overlast voor omwonenden te beperken, zoals betere geluidsschermen en een deels verdiepte aanleg. Daarnaast moeten voor het CDA de effecten van de weg op de aanliggende woonwijken worden gemonitord (uitstoot, geluid), zodat indien nodig de weg later alsnog kan worden overkapt. De motie van het CDA kunt u terug lezen bij de stukken van agendapunt 6 op de site van de gemeenteraad veenendaal.raadsinformatie.nl/vergadering/364651/Gemeenteraad%2021-12-2017.

De voorstellen van het CDA worden gesteund door een ruime meerderheid in de gemeenteraad (28 stemmen voor, 5 tegen). Het betreft hier echter een provinciale weg, dus de provincie heeft in deze kwestie het laatste woord, niet de gemeenteraad van Veenendaal. Het standpunt van de gemeenteraad zal door de Provinciale Staten worden gezien als belangrijk advies, maar de Provinciale Staten nemen het uiteindelijke besluit. Het CDA Veenendaal heeft de partijgenoten in de Provinciale Staten geïnformeerd over dit standpunt en de zorgen van omwonenden benadrukt.

Wanneer de Provinciale Staten zouden besluiten tot een aanpassing van de Rondweg-Oost/N233, dan moet nog een procedure worden doorlopen om de benodigde grond aan te kopen, eventuele bezwaren van belanghebbenden af te wikkelen en de benodigde vergunningen aan te vragen. Daarna kan pas met de echte aanpassing van de weg worden begonnen. Dit zal dus nog wel enige tijd in beslag nemen.

 

Wanneer u invloed wilt uitoefenen op de besluitvorming in de Provinciale Staten, dan kunt een e-mail sturen via de griffie statengriffie@provincie-utrecht.nl . Wij verwachten dat de Provinciale Staten 5 februari over dit onderwerp zullen spreken, dus wij raden u aan uw eventuele inbreng minimaal een week voor die datum te versturen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.