16 juli 2022

Weer geen extra school in Veenendaal-Oost: dit gaat niet langer

Het CDA is teleurgesteld dat er nog weinig is gedaan met het besluit van de Raad van juni vorig jaar om een extra school in Veenendaal Oost te bouwen. De scholen in Veenendaal Oost hebben veel te weinig ruimte. Veel kinderen gaan daarom buiten de wijk naar school. Ouders moeten kinderen op verschillende plekken in Veenendaal naar school brengen. En er is weinig ruimte voor kinderopvang. Dat gaat zo echt niet langer.

De Raad besloot daarom op initiatief van o.a. het CDA om een extra school te bouwen in Groenpoort, het nog te ontwikkelen deel van Veenendaal Oost. Het CDA heeft vooraf aan dit initiatief contact gehad met de provincie Utrecht over de bereikbaarheid en de verkeersafwikkeling en ons is verzekerd dat dit, bij ordentelijke inrichting van de wegen in Groenpoort, geen probleem op de rondweg zou opleveren (hier is immers een verbreding gepland en dat zou voldoende zijn).

De provincie Utrecht heeft dit in april nogmaals bevestigd in reactie op vragen van de provinciale CDA fractie. Het is bijzonder vervelend dat nu blijkt dat in plaats van druk aan het werk te gaan met een nieuwe school, de gemeente een extra onderzoek heeft laten doen (waar de Raad niet om heeft gevraagd) met weer andere uitkomsten. Dit resulteert in onnodige ruis.

Ook is het opmerkelijk dat het college het voornemen heeft geuit om de school 't Speelkwartier uit de wijk Dragonder ruimte toe te wijzen in de wijk Veenendaal Oost, terwijl er binnen Oost al een groot ruimtegebrek is. Het gesteggel tussen schoolbesturen en gemeente zorgt er nu voor dat alle nieuwbouw in Oostelijk Veenendaal stil ligt, terwijl er grote tekorten zijn. De houding van gemeente en van bepaalde schoolbesturen zijn hierin ook een belangrijke oorzaak. Het wordt tijd dat deze bestuurders hierin meer verantwoordelijkheid gaan nemen.

Het CDA heeft dit onderwerp op de agenda van de raadscommissie van september laten plaatsen en aanvullende informatie gevraagd. Daarna zullen wij gaan zoeken naar een oplossing. De gemeente Veenendaal moet zich realiseren dat bij een nieuwe wijk goede voorzieningen horen en je bij de inrichting moet afstemmen op de wijk en daarbij rekening moet houden met de wensen van inwoners. En schoolbesturen moeten zich realiseren dat de bouw van scholen gaat om de belangen van alle Veense leerlingen; aanhoudend blijven steggelen en nieuwbouw blokkeren om het belang van de eigen scholen meer naar voren te duwen belemmert oplossingen en dat betreurt het CDA zeer. Dit gaat echt te vaak mis.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.