Dick Cozijnsen

Fractielid

Dick Cozijnsen (fractiesecretaris) is 72 jaar, gepensioneerd en daarvoor werkzaam geweest in de elektrotechniek en de sociale werkvoorziening. Momenteel is Dick lid van de CDA fractie en is gekend om zijn inzet voor de zorgbehoevenden en het sociale domein. Dick is protestant, kerkt in De Goede Reede en voelt zich vanuit het evangelie geïnspireerd om zich voor het Christen Democratisch gedachtegoed in te zetten.

De Bijbelse boodschap, zoals verwoord in het Evangelie, is mijn inspiratiebron en grondslag om mij persoonlijk en samen met anderen in te zetten voor mens en maatschappij. Het CDA is mijn partij omdat het een brede volkspartij is die zijn kiezers en leden vindt in alle lagen van de bevolking. Het CDA is ook mijn partij omdat hij staat in een lange christendemocratische traditie. Vanuit die traditie wil ik graag mijn steentje bijdragen aan een rechtvaardige en duurzame samenleving. Het is mijn ambitie te werken aan zorg voor elkaar, dat betekent dat mensen in kwetsbare omstandigheden de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben. De invoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de nieuwe wet op de WMO spreken over maatwerk en eigen kracht. Maatwerk vind ik belangrijk, waarbij de eigen verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd. Mijn motto is: uitgaan van eigen kracht en opkomen voor de krachteloze! Ook wil ik mij ook inzetten voor goed onderwijs in onze gemeente en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Voldoende stagemogelijkheden zijn daarbij een belangrijke voorwaarde. Sport en beweging hebben mijn aandacht, omdat sportverenigingen naast hun primaire taak een belangrijke maatschappelijke rol hebben bij het aanpakken en signaleren van sociale problemen zoals integratie en eenzaamheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.