Marieke Overduin

Wethouder

Marieke Overduin (49 jaar) en op dit moment als wethouder namens het CDA verantwoordelijk voor Wmo, Awbz, welzijn algemeen, volksgezondheid, volkshuisvesting. Zij is werkzaam geweest in het maatschappelijk werk, de zorg en in het onderwijs. Ze is kerkelijk meelevend en heeft veel affiniteit met de sociaal christelijke traditie.

De Christen Democratische beginselen zijn mij met de paplepel in gegeven en op het lijf geschreven. Het CDA is een niet-dogmatische partij die een eigen koers en lijn kiest in het middenveld, juist daar waar verbindingen mogelijk zijn en draagvlak gecreëerd worden. 
In de nieuwe, voor ons liggende tijd, worden creatieve oplossingen verwacht binnen materiële schaarste. Dat kan in onze optiek daar waar geestelijke en spirituele rijkdom de motor zijn voor een rechtvaardige verdeling van middelen en mensen. Een nieuwe economie kan worden gerealiseerd als er ruimte is voor nieuwe denkwijzen en nieuwe concepten. Het is een uitdaging oude zekerheden op te geven en los te laten. Door vertrouwen te geven en tegelijk visie op de toekomst uit te stralen, met kansen voor de natuur, voor arm en rijk, voor sterken en kwetsbaren, kan dat. 
Voor een partij als het CDA met wortels in bijbels denken is dit herbronnen niet nieuw en hier ligt een ideologische opdracht waar op een ontspannen manier uitvoer aan gegeven mag worden. We hebben vanuit deze opdracht geen kant-en-klare oplossingen, (dat past niet bij die visie); we hebben wel goede ideeën; we zijn bereid wegen te zoeken en te verkennen met de bestaande kennis en kunde en daarvoor wil ik graag verantwoordelijkheid dragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.