Armoedebestrijding

Armoede bestaat vaak uit meer dan alleen financiële problemen. Het niet mee kunnen doen in de samenleving bijvoorbeeld. Veenendaal heeft, mede dankzij de inzet van het CDA een actief en goed armoedebeleid. Het is echter zaak om ook de groep daar net boven goed in de gaten te houden. Het CDA wil dat gekeken wordt naar draagkracht en draaglast in plaats van enkel naar vermogen en inkomen.

De inwoners zijn wel zelf verantwoordelijk. Het is daarom belangrijk dat er bij armoedebestrijding ook gekeken wordt naar mogelijke zorg- en welzijnsvragen. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Dat begint met goed leesbare informatie over de diverse regelingen die de gemeente heeft voor mensen met een minimaal inkomen. Burgers met een uitkering kiezen daar meestal niet zelf voor. Respect en aandacht voor menselijke waardigheid voor deze groep is erg belangrijk.

Het CDA is blij met de inzet van vrijwilligers op dit gebied zoals diaconieën van de plaatselijke kerken en schuldhulpmaatjes. Kerken zijn met elkaar maatschappelijk gezien de grootste vrijwilligersorganisaties in Veenendaal. Deze inzet getuigt van een grote betrokkenheid en een groot hart, in dergelijke gevallen mag de gemeente niet achteroverleunen. Deze blijft verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het armoedebeleid. Het CDA wil dat de gemeente duurzame samenwerking zoekt met initiatieven uit de samenleving die de armoede bestrijden.

Vanuit solidariteitsoogpunt vinden wij dat niemand dakloos hoeft te zijn. Maar wij beseffen ons ook dat niet iedereen in hetzelfde mandje past. Waar de maatschappij, kerken en maatschappelijke organisaties de eerste helpende hand bieden, dient de overheid facilitair te zijn.

Concreet:

  • Het CDA vindt dat de gemeente in vrijwilligers-, participatie- en armoedebeleid nauw moet samenwerken met kerken, sportverenigingen en andere organisaties.
  • De gemeente moet bestaande initiatieven op dit gebied ondersteunen, in plaats van zelf initiatief te nemen;
  • Het CDA pleit ervoor dat de gemeente zorg draagt voor een duurzame samenwerking met organisaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.